Taboedoorbrekers gratis verkrijgbaar

De landelijke diaconale dag is zaterdag 7 november digitaal gehouden. Er kwam een breed scala van thema's voorbij. Wilbert van Saane liet beelden zien vanuit Beirut na het dram van de explosie. Jaap Meeuwse vertelde over de duizenden mensen in Utrecht zonder papieren; Villa Vrede geeft een aantal van hen onderdak. 

Natuurlijk was er ook aandacht voor de coronacrisis. Het aantal mensen dat financieel niet rondkomt, groeit. Kerk in Actie heeft een spel ontwikkeld om de mensen op het spoor te komen. Het heet Taboedoorbrekers.

Het spel bevat:
- 25 vragen over geld en schulden
- 10 vragen over eenzaamheid en hulp
- 5 vragen over werk en perspectief


Wie het spel gratis wil ontvangen, kan hier klikken
Wie zaterdag op deze pagina komt, kan nog iets van de diaconale dag meemaken: Klik hier
Op deze pagina plaatsen we een paar screenshots om een impressie te geven. 

Wilbert van Saane wordt geÏnterviewd vanuit de theologische opleiding in Beirut

Beeld van hoop in Beirut

Erica Meijers hield de zogenaamde lezing van de Stichting Rotterdam. Ze ging in op drie p's: profetie, presentie en het pannetje soep. 

Erica Meijers noemde de maaltijd als grondvorm van het diaconaat, 'de kerk is een eetclub', 'de diakenen zijn serveersters' (in het Latijn is servare dienen)

Mensenkinderen en Lydia van Maurik zingen 'niet alleen'

Clara Sies, oprichtster van de eerste voedselbank in Rotterdam in 2002; inmiddels zijn er in Nederland 12.000 vrijwilligers werkzaam bij de voedselbank, er 171 uitdeelpunten (in totaal kent Nederland 355 gemeenten), er zijn 35.000 gezinnen die tenminste eenmaal per week een voedselbank aandoen. 

Evelien Vrolijk, contactpersoon voor Overijssel-Flevoland, kondigt de veertigdagenactie aan: de zeven werken van barmhartigheid.