Positief over kerk na corona

Kerkenraadsleden denken over het algemeen de draad van het kerkenwerk na corona wel weer te kunnen oppakken. ‘Als straks de maatregelen los gelaten worden, kunnen we in no-time weer in het ritme zitten’.

Dat is één van de uitkomsten van een inventarisatie die ds. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn maakte onder zijn kerkenraadsleden. Hij stelde de ambtsdragers enkele vragen om als kerkenraad een lijn uit te zetten voor de kerk de komende tijd.

‘Gaat het lukken om de draad weer op te pakken?’ was één van de vragen die hij voorlegde aan de kerkenraad. Iemand reageerde: ‘Mensen snakken naar meer vrijheid om weer anderen te kunnen ontmoeten. Wanneer er voldoende vertrouwen is in het kader van veiligheid ten aanzien van vertrouwen in corona (voldoende gevaccineerd, lage cijfers), gaat het denk ik snel genoeg lukken om de draad weer op te pakken’.

Markeren

‘Er zijn gemeenten die nadenken over een vorm van collectieve rouw na de coronaperiode of over een vorm van 'een nieuwe start'. Hoe denk je daar over? Of gaan we gewoon weer op de oude voet verder?’, legde Wassenaar als vraag voor. Iemand reageerde redelijk representatief voor de kerkenraad: ‘Ik kan me een soort van ‘start’ voorstellen, omdat we weer samen mogen vieren, we mogen dankbaar zijn dat we weer meer vrijheid hebben. Collectieve rouw hoeft voor mij niet.’

Iemand anders reageerde: ‘Ik heb moeite met het idee om klakkeloos op de oude voet verder te gaan. Ik zou wel graag een ‘markeringspunt’ zien om deze pandemie achter ons te laten. Herinneren en weer opstaan. Opnieuw met elkaar op weg te gaan. Geen nieuwe start, een hernieuwd elan, resetten. We hebben met vallen en opstaan een weg gevonden om handen en voeten aan ons ‘kerk-zijn’ te geven. Wat goed ging, meenemen. Zaken waar we zonder blijken te kunnen, achter ons laten. Ontwikkelen van dingen die ons toekomstbestendig houden en maken. Vooruit kijken.’


Versmalde kerkenraad


Een volgende vraag ging over het functioneren van de kerkenraad tijdens de coronacrisis. ‘We hebben minder vergaderd en vrijwel steeds digitaal. Verder is er veel schriftelijk gecommuniceerd. Vind je dat we zo onze verantwoordelijkheid goed genomen hebben of had het anders gemoeten?’, luidde vraag.

‘In mijn ogen is de afgelopen tijd goed de verantwoordelijkheid genomen. Het was een goed idee de bevoegdheden bij het moderamenplus neer te leggen. We zullen nu gezamenlijk de draad weer oppakken. Dat we elkaar weer meer gaan zien, zal zeer prettig zijn’, luidde de positieve reactie van één van de kerkenraadsleden.

Bagatelliseren

Wassenaar stelde vast dat het coronavirus diepe sporen in iedere gemeenschap heeft achtergelaten. Hij wilde weten of ambtsdragers mensen waren tegengekomen die het virus bagatelliseerden en als ze de mensen troffen of ze het gesprek aangingen. De meeste mensen hebben er geen directe ervaring mee; enkelen kwamen het tegen en gingen het gesprek aan of lichtten het standpunt van de kerkenraad toe.

De predikant signaleerde dat men op veiligheid inzette als kerkenraad en dat mensen daardoor soms behoorlijk vereenzaamden. Hij stelde de vraag of men manieren heeft gevonden om de nood te lenigen. Ambtsdragers herkenden de eenzaamheid, vooral in de verzorgingstehuizen. Anderen gaven aan dat men met de telefoon of door het brengen van een pannetje soep toch een bepaald contact heeft kunnen onderhouden.

Online

Vanzelfsprekend werd er ook gevraagd naar de online-ervaringen. Iemand schreef: ‘‘Ik denk dat de kerkdiensten vanaf nu structureel ook online te volgen moeten zijn. Het mediateam heeft een enorme positieve ontwikkeling doorgemaakt. Onze diensten zien er prima uit. Het is prettig om te volgen en zo de dienst mee te maken. Het is voor veel mensen een goede gewoonte geworden om te kijken. Als zelf aanwezig zijn niet lukt is dit een mooie manier om de dienst bij te wonen. Goede pr ook. Het is tegelijk wel belangrijk om manieren te ontwikkelen om elkaar te blijven ontmoeten (….)’. Ondertussen realiseert men zich terdege dat online niet een vervanging is van reguliere samenkomsten. Iemand schreef: ‘‘Een fysieke dienst is voor de aandacht altijd beter, je krijgt het beter mee, vind ik’.

Creatief

Wassenaar ging door in zijn onderzoek naar diverse werksoorten binnen de gemeente. In het jeugdwerk kijkt men zeer positief terug op de Paaschallenge. De kerkrentmeesters zijn verrast voor de positieve manier waarop de gemeenteleden reageerden op de actie Kerkbalans. De diakenen hebben hun werk zo goed mogelijk gedaan en het contact gemist.

Het interne verslag in Hellendoorn sluit af met een opmerking die als een soort bemoediging kan worden gelezen: ‘De huidige tijd heeft ons gedwongen na te denken over hoe we kerk willen zijn. Ik hoop dat we in de toekomst elkaar blijven uitdagen om creatief te zijn met ‘kerkzijn’’.

Foto: 'Yes we mogen weer', tegen de achtergrond van één van de (rooms-katholieke) kerken in de provincie Overijssel.