Introductie voor synode

Tijdens de generale synode van 15 november 2018 hebben tien classispredikanten zich gepresenteerd. Klaas van der Kamp heeft onderstaande tekst ingebracht vanuit Overijssel-Flevoland.

In 832 bestond Flevoland nog uit veen; het was voor de grote stormen, die de Zuiderzee ruimte bood. In die tijd was er een Saksische monnik die door Flevoland en Overijssel trok en het verlangen had het evangelie dichter bij de mensen te brengen. Hij zag dat mensen niet konden lezen en schrijven. En dat mensen geen Latijn spraken. Hij maakte daarom een harmonisatie van vier evangeliën. Hij deed dat in de volkstaal. En hij zette de tekst op rijm. Dat is de Heliand. De Heliand is de oudste evangelieinterpretatie die we hebben in Nederland. De Heliand toont godsvertrouwen, toont waardering voor de natuur en voor wijsheid. De Heliand schildert de verhoudingen tussen Jezus en zijn discipelen als die van een leermeester in een gilde tot zijn gazellen. Als je de tekst leest, snap je hoe de mensen in dit deel van Nederland in het geloof staan.

Als je Overijssel-Flevoland tegenwoordig bekijkt zie je een driedeling. Je kan het zien aan de voorkeur voor politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezing. In Flevoland heb je de pioniersmentaliteit. De mensen zijn ondernemend. De grootste partij in de Staten is de liberale partij. In het midden van onze classis zijn de christendemocraten en de christenunie het grootst. Zij zijn loyaal aan de kerk. En voor mensen in het oosten van onze classis zijn Den Haag en Doorn ver weg. Ze zijn gewend verantwoordelijkheid voor de eigen gemeente te nemen. Ze stemmen in meerderheid op een lokale partij.

Wat ons als werkers en ambtsdragers bij alle verschillen verenigt is het verlangen van de Oude Saksische monnik. We proberen dichtbij de mensen te staan en het evangelie transparant te doen zijn.