Bezieling van jeugdwerk in Flevoland

Er is veel bezieling in het jeugdwerk in Flevoland. Die conclusie kan je wel trekken als je woensdag 20 februari de ring Flevoland bijwoonde in Zeewolde. Verschillende plaatsen lichtten een tipje van de sluier van hun jeugdwerk. Uit diverse hoeken van de provincie Flevoland kregen ze het woord: Creil-Espel, Urk (gereformeerde kerk), Almere en Zeewolde.

Twee jeugdouderlinges uit Creil-Espel vertelden over het jongerenwerk in hun gemeenten. Er wordt gewerkt met Bijbelbasics van het NBG, met Rock Solid voor de jeugdclub, met filmpjes van Beam en materiaal van Jop bij de jeugdkerk, Youth Alpha voor de jeugd van 14-18 jaar; een initiatief dat met vijftig jonge mensen trouwens goed loopt en de catechese. Almere toonde weer een ander palet met kind- en kerkavonden, jeugdkampen, kindernevendienst en sinds één seizoen nu vriendendiensten.

Jaap Kramer van het jeugdwerk op Urk legde uit hoe er bij de gereformeerde kerk liefst 17 jeugdouderlingen zijn en twee toespitsingen vanuit de jeugdsectie: één op pastoraat en de ander op onderwijs. Er is een speciale jongerenpastor en dat mag ook wel met liefst 1200 jonge mensen. ‘We zijn ontzettend gezegend’, vertelde Jaap Kramer dan ook. Als men op Urk een tapaz-avond opzet komen er over diverse leeftijdsgroepen meer dan duizend mensen op af. ‘Toch missen we individuen’, zei Jaap Kramer met een verlangen daadwerkelijk niemand tussen wal en schip te laten belanden. Hij vertelde verder over de bijzondere zorg voor de studenten. Een speciale delegatie van Urk bezoekt de studentensteden Groningen, Utrecht en Wageningen; men neemt voldoende voedsel mee en knoopt in de studiestad het gesprek aan met de studenten van Urk.

De gastkerk van Zeewolde presenteerde tijdens de ringvergadering het Malawi-project. Een groep van 20 jonge mensen en 7 volwassenen vertrekt half juli naar het Afrikaanse land om er een huis voor docenten te bouwen en een huis voor HIV-besmette jongeren. Ze zullen verder electra aanleggen bij de Bolera Palm School. Ze zijn van plan 150 stoelen te timmeren en concreet kinderwerk te doen. De ervaring met dergelijke buitenlandse diaconale projecten zijn dat ze levenservaring bieden, een praktische toepassing van het geloof laten zien en in het ontvangende land een beweging veroorzaken.

De circa vijftig bezoekers van de ring spraken een half uur in groepjes met elkaar over vier stellingen die uit de presentaties voortvloeiden. De stellingen luidden:
1. Om de jeugd betrokken te houden bij de kerk, zal de invulling van de eredienst drastisch aangepast moeten worden.
2. Interactie in een dienst is belangrijk voor jong maar ook voor oud.
3. Hoe hebben we op de juiste manier oog voor de enkeling in de grote menigte?
4. Een diaconale jongerenreis heeft meer impact op de geloofsontwikkeling dan het bezoeken van kerkdiensten.

Ds. Klaas de Lange nodigde de ring uit om de volgende ontmoeting, die is op 19 september Deo Volente, naar Lelystad te komen. Als thema heeft men gekozen voor de midden-in-generatie en de manier waarop zij zich met geloof en kerk bezighouden.

Foto: Het jeugdwerk uit Creil-Espel presenteert zich