E-flits - maart 2020 -  

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen gastvrij
Het breed-moderamen moedigt gemeenten aan om samen met andere kerken plaatselijk nieuw ingekomenen welkom te heten. Dat is altijd nuttig, en zeker als er diverse protestantse denominaties zijn, bijvoorbeeld een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en een protestantse gemeente. Een gezamenlijk welkomstcomité kan nieuwkomers helpen snel een nieuw thuis te vinden. Voor dit en andere conclusies uit het breed-moderamen klik hier.

‘Bid vir Suid-Afrika’
Gemeenten in Overijssel-Flevoland kunnen vaker de kerken in Zuid-Afrika opnemen in de voorbeden; ze kunnen werkers uit Zuid-Afrika uitnodigen bij een gemeenteavond; en ze kunnen mogelijk meegaan met een reis naar het zuidelijk halfrond. Drie suggesties die de werkers van KerkinActie uitspraken tijdens de classicale vergadering van Overijssel en Flevoland. Onze classis is gekoppeld aan Zuid-Afrika. Klik hier.

Gemaakte planeet
Je ziet er nog weinig pastores. Toch is het in de regel de moeite waard. Het trendbureau Overijssel organiseert trendmeetings om het maatschappelijk kader in de provincie van dienst te zijn. Op 2 april is er zo’n bijeenkomst in het gemeentehuis in Dalfsen, vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur. Albert Faber, werkzaam voor het ministerie van Economische Zaken, spreekt er over ‘de gemaakte planeet’. Hij pleit voor nieuwe verhoudingen tussen mens, natuur en techniek. Het is gratis. Klik hier.

Concentratie
In Enschede krijgen ze veel vragen over de bestuursvorm die de protestantse gemeente heeft gekozen. Er is één kerkenraad en één centrale locatie in de Ontmoetingskerk. De protestantse gemeente nodigt geïnteresseerde kerkenraden uit om eens te komen kijken en over de ervaringen in gesprek te gaan. Dat kan op 4 april. Klik hier.

Kerkmuziek
Er vindt een internationale academische conferentie plaats over de protestantse kerkmuziek. Geïnteresseerden kunnen van 13 tot 15 mei terecht bij de protestantse gemeente in Enschede. Tientallen theologen, musicologen en religiewetenschappers zullen in gesprek gaan over het thema ‘The Reformed Theology and Spirituality of Music: From the Reformation to the Present’. Klik hier.

Moderne kruiswegstaties
Sinds de Middeleeuwen heeft zich de gewoonte ontwikkeld, onder meer in rooms-katholieke parochies, om de lijdensweg van Jezus Christus weer te geven in veertien kruiswegstaties. Tot stille zaterdag is er in Deventer een moderne variant gemaakt: een kunstproject waarin op diverse plaatsen in de binnenstad gestalte wordt gegeven aan de essentie van de via Dolorosa. Bezoekers worden uitgenodigd de contemplatieve route af te leggen. Klik hier.

Tekst en Kahoot
Zo’n twintig personen (zeven kerkenraden) hebben zich al gemeld voor de regionale ontmoeting in Vroomshoop op 16 maart. We kijken naar mogelijke samenwerking, hoe een tekst er uit ziet waarin zo’n samenwerking wordt geregeld en als er tijd is spelen we nog Kahoot. Klik hier.

Coronavirus
Het is niet gelukt het coronavirus buiten de landsgrenzen te houden. De landelijke kerk heeft een aantal tips geformuleerd van hoe te handelen als kerk, waaronder het vaker wassen van de handen. In de regio reageert men ingetogen. Vele kerken noemen slachtoffers in de voorbede. Klik hier.

Diaconaal gezicht   
De gereformeerde kerk in Zwartsluis gaat het werk van de diaconaal werker uitbreiden. Een inspirerend voorbeeld waaraan je kan zien hoe extra inspanning niet alleen een duidelijk diaconaal  gezicht geeft, maar financieel mogelijk wordt gemaakt. Klik hier.

Beeldvorming
Als je populaire talkshows volgt, zoals de Wereld draait door, komt kerk en geloof amper in beeld of er volgt een stigmatiserend verhaal. Zou het ook anders kunnen? De classispredikant voert daarover een apologie aansluitend bij de dienst op biddag (11 maart) in Hellendoorn. Geïnteresseerden kunnen een reactie sturen om het verhaal mee te helpen schrijven. Klik hier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 7 (maart 2020).
Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.