Diaconale workshops 40dagentijd

Kerk in Actie komt met de 40dagentijdcampagne naar Almelo (28 oktober), Dronten (11 november) en Hardenberg (12 november). Het thema van de campagne is: Sta op!

Het thema refereert aan de opstanding van Christus uit de doden. Deze opstanding mag inspiratie bieden om op te staan voor mensen in de knel. Diakenen en leden van zwo-commissies worden opgeroepen een bijeenkomst te bezoeken. Ze krijgen suggesties om in de 40dagentijd de gemeente bij het diaconale werk te betrekken.

Tijdens de toerustingsavond wordt er een workshop gehouden. Bezoekers doen er  nieuwe ideeën op om mee aan de slag te gaan in de gemeente. Men krijgt handvatten, tips en ideeën aangereikt om gemeenteleden actief te betrekken bij het werk in de veertig dagen naar Pasen. Met als concreet resultaat: een eigen 40dagentijd-planningskalender.

Naast diakenen en zwo-vrijwilligers mikt de cursus ook op predikanten, kindernevendienst leiding en gemeenteleden die zich bezighouden met liturgisch bloemschikken. Deelname is gratis.

Kijk verder op www.kerkinactie.nl/workshop40dagentijd. Aanmelden is verplicht.

Foto: KerkinActie