Brief vanuit classispredikanten

De classispredikanten werken ieder op een eigen manier. Verschillende classispredikanten maken geen gebruik van een website, maar sturen nieuwsbrieven uit aan pastores waarin ze maatregelen op rij zetten. Hieronder zo'n editie die op 23 maart is uitgegaan, onder meer in de classis Veluwe. Ter informatie.Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen verder verscherpt. Dat heeft gevolgen voor het kerkelijke leven in onze classis. In deze brief vindt u een aantal concrete richtlijnen en adviezen.

 

Aantal aanwezigen in kerkdienst

De regering heeft alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni. Dit

betekent dat tot en met 1e Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten, ook die waar minder dan 100 kerkgangers komen, zijn verboden. Ook alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan.

Op 24 maart heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat bij religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Dit is uiteraard geen streefgetal. De Protestantse Kerk adviseert op de website een online dienst te verzorgen met alleen diegenen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. 

 

Kerk openstellen voor gebed, kaarsje branden etc.

In de afgelopen dagen openden sommige kerken hun deuren, voor een gebed, een gesprekje of het branden van een kaars. Dat is nog steeds toegestaan. Daarbij gelden de algemene richtlijnen die ook van toepassing zijn op winkels etc.

 

Uitvaarten en bruiloften

Zie voor de richtlijnen rondom uitvaarten en bruiloften de website van de Protestantse Kerk. Er mogen bij deze diensten maximaal 30 genodigden zijn. Er gelden uitdrukkelijke voorschriften: anderhalve meter afstand – ook bij de zitplaatsen, geen handdrukken en omhelzingen, geen koffie en nazit. Volgt u de aanwijzingen op van de uitvaartleider die hierin door de brancheorganisatie is geïnstrueerd.

 

Bezoekwerk

De overheid adviseert mensen zoveel mogelijk thuis te blijven. Pastoraal bezoekwerk is toegestaan, behalve als u kucht, hoest en/of verkouden bent. Toch is het goed voorstelbaar om voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Pastoranten hebben daar waarschijnlijk alle begrip voor. Zie voor andere invullingen van het pastoraat de website van de Protestantse Kerk.

 

Pastoraat aan en uitvaarten van coronapatiënten

Bij patiënten die ziek zijn van het coronavirus of overledenen aan het virus, moeten

voorgangers alles doen om niet in contact te komen met het virus. Familieleden kunnen besmet zijn en zullen eerst een test ondergaan of in quarantaine worden gehouden. Laat u adviseren door de doktoren en verpleegkundigen van een coronapatiënt, of door de GGD, en bij een aan het virus overledene door de uitvaartverzorger. Mocht er een uitvaart gehouden worden, dan kan de familie daar niet bij aanwezig zijn. U kunt een herdenkingsdienst op een later tijdstip aanbieden. De familie en de uitvaartleider kunnen de uitvaart ook uitstellen totdat vaststaat dat geen van de familieleden besmet is met het virus. Zie ook het artikel op de website van de Protestantse Kerk.

 

Cruciale beroepen

Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie 'cruciale beroepen'. Zij kunnen bij mw. Els Megchelsen een 'verklaring predikantschap' cq. 'verklaring kerkelijk werker' aanvragen. Dit geldt ook voor pioniers die het werk van een predikant doen (030 880 1906; e.megchelsen@protestantsekerk.nl). Een verklaring kan nodig zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken of om in aanmerking te komen voor kinderopvang die beschikbaar blijft voor ouders die in cruciale beroepen werken. Zie voor verdere informatie met betrekking tot bezoekwerk de website van de Protestantse Kerk.

 

Viering Heilig Avondmaal

Diverse gemeenten hebben vragen over de mogelijkheid het Heilig Avondmaal te vieren in de Stille Week en de Paasnachtdienst. Vanuit het moderamen van de  Generale Synode wordt hierover nagedacht en komen er richtlijnen en adviezen.

 

Het Onze Vader bidden

Paus Franciscus vraagt alle christenen ter wereld om woensdag 25 maart om 12.00 uur, ieder op de eigen plaats en in de eigen taal, het Onze Vader te bidden. Van harte beveel ik dit bij u aan.

 

Tenslotte

We leven in bijzondere tijden. We worden beperkt in onze mogelijkheden, mensen zijn angstig of eenzaam. Tegelijk zien we dat mensen omzien naar elkaar en hun creativiteit inzetten om de lofzang gaande te houden en elkaar niet uit het oog te verliezen. We hopen en bidden dat God ons vasthoudt en met ons meegaat op onze weg. Ik wens u als predikant, kerkelijk werker of kerkenraadslid, pionier wijsheid en van harte Gods zegen toe!