Enschede wil ervaringen uitwisselen

De protestantse gemeente Enschede krijgt diverse vragen over de vernieuwingen die de gemeente heeft doorgevoerd. De kerkenraad nodigt daarom vertegenwoordigers van andere gemeenten uit om op 4 april met elkaar van gedachten te wisselen over de ervaringen in de Twentse universiteitsstad met de Ontmoetingskerk als vierplek en de samenvoeging van vijf wijken naar één wijk.

De protestantse gemeente heeft uitnodigingen verstuurd naar gemeenten die eerder interesse toonden, en nodigt ook andere gemeenten uit om het gesprek aan te gaan. De kerkenraad van Enschede schrijft: ‘Afgelopen jaar zijn we door verschillende gemeentes benaderd om te horen over onze ervaringen met de ontwikkelingen in Enschede van de afgelopen jaren, dat wil zeggen:

- het samenvoegen van 5 wijken tot één wijk met één vierplek, de Ontmoetingskerk;

- de vernieuwbouw van de Ontmoetingskerk

- het aanpassen van de organisatiestructuur aan de nieuwe situatie

- het ruimte maken voor geloofsinhoudelijke onderwerpen en bezinning in (de vergaderingen van) de kerkenraad’.

 

‘Naar aanleiding van al deze vragen leek het ons boeiend om met verschillende gemeenten gezamenlijk in gesprek te gaan hierover’.

Als thema voor de bijeenkomst heeft men geformuleerd: Ervaringen van de Ontmoetingskerk en uitwisselen en delen van ervaringen van anderen. Als datum van samenkomst is geprikt: zaterdag 4 april 2020; van 10.30 - 14.30 uur. Locatie: Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, Enschede.

 

Het voorlopige programma is als volgt:

10.15 - 10.30 inloop met koffie/thee

10.30 - 10.45 korte viering in de kerkzaal

10.45 - 11.15 presentatie over ervaringen van de Ontmoetingskerk

11.15 - 11.30 koffie/thee

11.30 - 12.00 rondleiding door het gebouw

12.00 - 12.30 korte presentaties van andere gemeentes

12.30 - 13.15 ontmoeting met lunch

13.15 - 14.15 verdere uitwisseling van ervaringen in groepjes

14.15 - 14.30 afsluiting

 

Als bijdrage in de kosten van de lunch vraagt men een vergoeding van 5 euro pp.

Deelnemers kunnen zich opgeven tot 14 maart 2020 en hen wordt gevraagd daarbij aan te geven:
- vanuit welke gemeente men komt

- welke personen aanwezig zullen zijn (naam en rol/functie)

- en een antwoord te geven op twee vragen:
a. Welke specifieke vragen heeft u aan Enschede?

b. Welke ervaringen wil u graag met anderen delen?

Foto's: Boven impressie van een kerkdienst in de Ontmoetingskerk 
Onder impressie van de drukte in de keuken van de Ontmoetingskerk