Vernieuwing komt van binnenuit

Een organisatie kan zich alleen maar goed ontwikkelen, als het van binnenuit vorm en inhoud krijgt. De kans dat alternatieven doorzetten die beginnen aan de buitenkant is gering. Een organisatie zonder een stevige grondslag zal zich niet ontwikkelen. Er is de noodzaak van een heldere boodschap. Helder water.

Woorden van die strekking sprak Peter Siebesma vrijdag 24 mei bij de presentatie van zijn boek ‘Verhaal van mensen’, en de ondertitel: over helder water uit oude bronnen en nieuwe kansen voor een krimpende kerk. Een uitgave van uitgeverij Van Warven, waar Rinus van Warven, de lutherse predikant uit Kampen, de scepter zwaait.

Er is in de loop der tijden veel ballast meegenomen in de kerk. Siebesma pleit voor wat je zou kunnen noemen 'ontslakking'. Het gaat om de ontdekking van de diamantjes, die er in de traditie ook aanwezig zijn. Met deze uitgave presenteert Peter Siebesma, een psycholoog van huis uit en een kerkmusicus, zijn visie op de haperende gang die de kerk tegenwoordig maakt. Het is Siebesma zijn negende boek. Eerder schreef hij onder meer werk over kerkmuziek en over de mentale instelling van voetballers. Als zoon van een dominee, die werkte in Kloosterburen en Pieterburen, kon een religieus werk niet uitblijven. Het eindresultaat werd vrijdag in Kampen gepresenteerd. Rinus van Warven overhandigde hem bij die gelegenheid officieel het eerste exemplaar. Rinus prees de auteur om zijn originele analyse en zijn heldere manier van benaderen. 

Foekje Dijk, vrijzinnig predikante in Hattem en Assen en woonachtig in Dalfsen, reageerde op de tekst. Ze prees de liedteksten die in de bundel zijn opgenomen, 31 liefst, en hekelde het feit dat er slechts één lied van een vrouw tussen zit. Ze las een gedicht van Joke van Leeuwen over de toekomst van de kerk en legde de inhoud aan tegen het werk van Siebesma. Het leidde tot prachtige zinnen. Wat te denken bijvoorbeeld van de uitspraak: ‘De traditie is niet het aanreiken van de as, maar het doorgeven van het vuur’.

Klaas van der Kamp ging in op het werk vanuit drie kerngedachten: de noodzaak los te laten, de vernieuwing in de ontmoeting en de viering in de lofprijzing. Hij noemde het boek van Siebesma een theologisch werk, waarbij je aan de hand van de ontwikkelingspsycholoog wordt meegevoerd tot de finale van de kerkmusicus.

Rinus van Warven, luthers predikant in Kampen, reageerde vanuit zijn oude werk als communicator. Hij noemde het belang om als kerken steeds weer te communiceren. Hij vertelde een anekdote over een kleermaker, die een man een pak aanmeet en het vertikt om het pak op maat te maken. Hij vraagt de man die het pak aantrekt om zijn rug te krommen en iets meer op zijn linkerbeen te staan. Mensen die dat later zien hebben medelijden met de gehandicapt lopende man en ze prijzen de kleermaker: ‘Wat een knappe kleermaker dat hij voor zo’n gehandicapte man toch nog een maatpak weet te maken’.

Het boek 'Verhaal van mensen' is in de winkel verkrijgbaar en kost 14,95 euro. Het telt ongeveer 140 pagina’s. ISBN 978-94-924-2181-4. 

Voor de bijdrage bij de presentatie van Peter Siebesma: klik hier.
Voor de bijdrage bij de presentatie van Foekje Dijk: klik hier. 
Voor de bijdrage bij de presentatie van Klaas van der Kamp: klik hier.

Foto boven: Rinus van Warven overhandigt het eerste exemplaar aan de auteur 
Eerste foto onder: Peter Siebesma geflankeerd door twee van zijn correctoren, links zijn oudere broer Reitze en rechts ds. Jan van Baardwijk (mensen in Tubbergen zullen hem herkennen, dat was zijn eerste gemeente, nu is hij verbonden aan de gemeente Amersfoort). In totaal waren er vier correctoren, ook Foekje Dijk (één van de inleiders bij de presentatie) en Bram Riepma hebben een bijdrage geleverd aan het correctiewerk.
Tweede foto onder: Foekje Dijk, ze werkt weliswaar in Assen en Hattem, maar woont in onze classis, in Dalfsen.