September 2022

E-flits september

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Campagne
‘Welkom in de kerk’. De protestantse gemeente te Zwolle heeft een campagne opgezet om mensen te wijzen op kerkelijke vieringen en activiteiten. Sommige mensen zijn wat terughoudendheid geworden in het deelnemen aan evenementen tijdens de coronatijd. Klik hier.

Vluchtelingen
De landelijke kerk pleit voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. Er zijn diverse digitale en fysieke mogelijkheden om kennis te nemen van deze aanpak (respectievelijk vanaf 31 augustus en op 29 september), in de wandelgangen bekend als ‘het model Kampen’. Ds. Esther Scheer (Tubbergen) en ds. Jan Gerrit Zomer pleiten voor een menselijke benadering.  Klik hier.

Vredesweek
Een kunstroute. Een cirkeldans op de brink. De protestantse gemeente Deventer heeft een uitvoerig programma voor de vredesweek die 17 september begint. Klik hier.

Financiën
Traktementen en vergoedingen voor preekbeurten zijn recent aangepast (klik hier). Gemeenten die van plan zijn energiemaatregelen te nemen, kunnen mogelijk voor overheidssubsidie in aanmerking komen (klik hier).

Fraude
Zo af en toe laaien de berichten op over mensen die met een vaag verhaal geld proberen los te praten bij diakenen en pastores. Ook nu doen weer verhalen de ronde. Een remedie om door een verhaal te prikken - aldus een pastor - kan zijn: Vraag een telefoonnummer en adres en beloof terug te bellen. Klik hier.

Kerk en Israël
De classicale werkgroep Kerk en Israël organiseert op 12 september in Lemele een ontmoeting rond het materiaal voor Israëlzondag. Er is een uitvoeriger programma beschikbaar met een leerhuis voor pastores (vanaf 3 oktober) en een tentoonstelling (klik hier). Eén van de leermeesters bij het leerhuis, ds. Bart Gijsbertsen, is ook op 18 september te beluisteren in de lutherse kerk in Kampen (klik hier).

Heliand
De Heliand is een evangelieharmonisatie, waar je in tekstkeus iets kan aflezen van de cultuur van Oost-Nederland. Op 16 september wordt er in Assen een symposium gewijd aan de tekst. Klik hier.

Aan Tafel
Het jaarthema ‘Aan Tafel’ van de PKN legt directe verbindingen met het heilig avondmaal. Het blad Protestant#  onderzocht de beleving van het sacrament in lijn met eerder onderzoek van de Raad van Kerken. Voor een vergelijking: klik hier.

Theologie van dieren
‘Eigenlijk zou je moeten nadenken over een theologie van dieren’. Die verzuchting kwam aan de orde tijdens een brainstormbijeenkomst van de kerk over de boerenacties. Met dierendag en dankdag in het verschiet, krijgt de verzuchting extra kleur. In Duitsland kennen ze speciale diensten voor dieren. Klik hier.

Personalia
* De protestantse gemeente te Meppel stemt 29/8 over een beroep aan ds. Henk Jan Damstra uit Olst-Wesepe. 
* Ds. Wil Kaljouw neemt 25 september afscheid van de protestantse gemeente te Nijverdal; hij gaat vanaf 2 oktober de protestantse gemeente te Zaamslag dienen. 
* Ds. Feike Verboom neemt zondag 11 september 9.30 uur afscheid van de protestantse gemeente te Kampen (Westerkerk); hij gaat met emeritaat. 
* Ds. Henk van Veldhuizen van de hervormde gemeente De Baak te Hasselt heeft het beroep naar de protestantse gemeente te Emmeloord (90 procent) aangenomen. 
* Proponent Harald Neervoort uit IJsselmuiden heeft het beroep aangenomen naar de hervormde gemeenten Nieuwe Tonge en Herkingen (classis Delta). 
* Dr. Ilonka Terlouw neemt 4 september afscheid van de protestantse gemeente te Tollebeek, zij krijgt een aanstelling aan de Protestantse Theologische Universiteit.
* Ds. Margo Jonker uit Zwolle is benoemd tot adviseur van de evangelisch-lutherse synode en van de lutherse synodale commissie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Dit is jaargang 5, nr. 1 (september 2022). U kunt zich inschrijven en uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl