E-flits - september 2019 - 

Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio. 
_________________________________________________________________

Walk of Peace 
De vredesweek begint op zaterdag 21 september. Verschillende kerken doen daar aan mee. Het vredesplatform in Zwolle heeft een week vol activiteiten en begint met onder meer een walk of peace (klik hier). De landelijke Raad van Kerken, waarin de PKN meedoet, organiseert een vredesloop in Almere (klik hier).  

Startzondag 
Veel gemeenten houden in september een startzondag. De landelijke kerk heeft als thema gesuggereerd ‘Een goed verhaal’ en biedt een liturgie aan bij zondag 15 september (klik hier). Er zijn ook gemeenten die de startzondag verbinden met een zondag waarin gasten verder kennis kunnen maken met een viering (kerkproeverij, geprogrammeerd voor 29 september). Er is een boek van Maarten Wisse, die het geloofsgesprek stimuleert. En er zijn publicaties zoals de inspiratiekrant van het Gezamenlijk Zondagsblad rond de startzondag. 

Consideraties
Kerkenraden hebben voorstellen voor het wijzigen van de kerkorde ontvangen rond hulpdiensten en tijdelijke aanstellingen. Tot 4 oktober kan men reacties sturen aan de classis. De classis spreekt er over eind oktober en daarna gaan de stukken naar de landelijke kerk (voor 1 december). Het breed-moderamen heeft als agendapunt voor de classicale vergadering verder afgesproken in te gaan op het reilen en zeilen van de ringen (klik hier). 

Zuid-Afrika 
Vrijwilligers op het gebied van zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking (zwo) zijn welkom op 9 september in Enschede. Het gaat dan onder meer om de mogelijkheid het zwo-werk te koppelen aan Zuid-Afrika (klik hier). 

Theologiestudent 
De ring Flevoland is verbonden met het zwo-werk van Zuid-Afrika. In dat kader is er op 2 oktober een gesprek in de Jeruzalemkerk in Emmeloord met de Zuid-Afrikaanse theologiestudent Sandile Mnisi. Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom (klik hier).  

Jeugdwerk 
Het landelijke jeugdwerk van de Protestantse Kerk doet op zaterdag 28 september Diepenveen aan met de tour ‘Back to Basics’. JOP laat in het klooster Nieuw Sion zien hoe je kinderen en jongeren kunt helpen bij het lezen van de Bijbel (klik hier). 

Overheid 
Eerder dit jaar zijn er provinciale statenverkiezingen geweest. Inmiddels zijn de portefeuilles verdeeld en de colleges gevormd. Een delegatie vanuit de classis spreekt op 4 september met gedeputeerde Roy de Witte, die in Overijssel onder meer de portefeuilles beheert van cultureel erfgoed, sociale kwaliteit en leefbaar platteland. 

Israëlzondag
Eén zondag per jaar staat genoteerd als ‘Israëlzondag’. Gemeenten kunnen op die zondag – meer nog dan op andere zondagen – de verbondenheid met (de ontwikkelingen in) Israël laten zien. Ds. Reinier Gosker schreef een tekst om te laten zien hoe een Joodse benadering van de Schrift een eigen licht kan werpen op een tekst (klik hier). Wie zich verder voor Israëlzondag wil voorbereiden is welkom op maandag 16 september (klik hier).

Feestelijk afscheid
De classicale werkgroep Kerk en Israël neemt op 5 oktober op feestelijke wijze afscheid van Gé Batterink. Gé heeft meer dan 25 jaar het secretariaat voor de werkgroep verzorgd. Het afscheid kent een aantrekkelijk programma, wat de moeite van een reis naar Hellendoorn zeker waard is (klik hier). 

Midden-in-generatie
Je kan het de midden-in-generatie noemen. Of de millennials. De ring Flevoland gaat er over in gesprek op 12 september vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingskerk in Lelystad. Ds. Thea de Ruijter uit Dronten heeft een aanstelling met deels een focus op de groep. Ze schreef er – los van de ringbijeenkomst – een analyse over (klik hier). 
____________________________________________________________

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 1 (september 2019). 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.