Kerk krijgt dorpsfunctie in Grafhorst

Het kerkgebouw van de hervormde gemeente in Grafhorst wordt een dorpshuis. Dat meldt huis-aan-huis-blad De Brug. Het dorpshuis krijgt de naam ‘De Herberg’.

De verandering qua bestemming en eigenaarschap is ook voor andere plaatsen van belang. Het blijkt namelijk mogelijk om enerzijds als kerkelijke gemeente IJsselmuiden-Grafhorst een kerkgebouw af te stoten zonder dat het automatisch tot afbraak of vervreemding van het gebouw hoeft te leiden.

Henk-Jan van der Weerd heeft het gebouw gekocht. De nieuwe eigenaar zoekt naar mogelijkheden om de kerkzaal zijn functie te laten behouden. Hij geeft er een multifunctionele invulling aan. Er zijn twee beheerders, c.q. exploitanten gevonden, Merle Kraan en Erika Stolk. De staf heeft ervaring in de horeca en met het organiseren van evenementen en partijen. De kerkzaal wordt als het ware het middelpunt van het dorp waaromheen het leven zich afspeelt waarmee Grafhorst zijn eigen dorpshuis heeft gekregen.

Met de aankoop door Van der Weerd blijft het gebouw voor de gemeenschap behouden. Van der Weerd werkt als ondernemer in Grafhorst en is onder meer gespecialiseerd in onderhoud van openbare ruimte zoals wegen en watergangen. Zelf spreekt hij over ‘een stukje betrokkenheid’ waarop vanuit het dorp positief is gereageerd.

Het kerkgebouw is een gevoelig thema binnen de Grafhorster gemeenschap. Het gebouw is in 1961 gebouwd en valt buiten allerlei monumentale regelingen. De hervormde gemeente heeft het in 2017 buiten gebruik gesteld.