Afscheid met stuiterbal en paraplu

Hoe mooi is het als een dominee vertrekt en de kinderen van het jeugdwerk teleurgesteld reageren en zeggen: ‘Waarom gaat hij weg. Hij is de beste dominee die ik ken. Hij had toch ook nee kunnen zeggen’. Die eer viel ds. Gerwin Timmer te beurt, toen hij zondag 1 maart afscheid nam van de protestantse kerk in Ens. Hij hoopt zondag 8 maart bevestigd te worden als predikant in de gereformeerde kerk van St. Jansklooster.

Ds. Timmer heeft vijfenhalf jaar in Ens gewerkt. Het was zijn eerste gemeente, nadat hij eerst zijn brood had verdiend in de bouw. Bertus Ritsema de voorzitter van de kerkenraad, somde de initiatieven op van ds. Timmer. Hij was het die een herinneringsboek voor de dopelingen introduceerde, die de kinderen een kaars liet aansteken en de bijbel liet openen, die letterlijk hurkte om op het niveau van de kinderen in gesprek te gaan, die betrokken was bij de clubkampen, die met catechisanten eenmaal per jaar ging koken, die met de Ensyfair de scholen opzocht en een speciale dienst opzetten. Als ‘fietsende dominee’ stond hij dicht bij de mensen.

 Ook ditmaal was er zo’n kindermoment. De voorganger bedankte de kinderen voor de hulp die ze de dominee hadden gegeven. ‘Jullie hebben dingen gezegd, die grote mensen soms niet kunnen zeggen’. Hij gaf ze als cadeautje een stuiterbal. Een jeugdouderling herinnerde zich dat Timmer bij zijn komst de jeugd een dropveter had gegeven. Timmer riep de jeugd op te blijven spelen en te blijven lachen, juist als je jong bent.

Als schriftgedeelte had ds. Timmer Genesis 12: 1 gekozen. ‘De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen’. Hij herkende zich in de Abram, nu hij de gemeente die voelt als een familie, verlaat. ‘Alles valt weg, maar iets veel groters blijft staan’. De voorganger wees daarbij op de persoon van Jezus Christus en wees op het verbond. Ds. Timmer herinnerde aan de drie V’s, die hem bij zijn komst werden voorgehouden: Voed je met het woord, Volhard in het gebed, Vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

Na afloop kwamen de kinderen binnen. Ze zongen een afscheidsgroet. En ze overhandigden een paraplu waarin allerlei wolkjes met goede woorden en tekeningen zweefden. Er was een mooi wandelschilderij, waarbij een knipoog werd gegeven aan de toekomstige vensters die in de kerk komen te hangen. De finalezang kwam van de kerkenraad. Een kleine twintig mensen plaatste zich midden op het liturgisch centrum en zong een compilatie waarin de inzet van ds. Gerwin Timmer werd bezongen.

In een dorpje in de polder
in De Zaaier hier in Ens
Staat een dominee te preken
De gemeente hoort hem aan.
Timmert steeds maar, luister eens
Brengt een boodschap van toen voor nu.
Ik breng je de waarheid,
ik bre-eng je de waarheid, de waarheid.  

(eerste couplet op de melodie van: Op de grote stille heide).


Ds. Gerwin Timmer tussen de kinderen voorin de kerk, een vertrouwd beeld in Ens 

Voor een verslag van een eerdere kerkdienst in Ens: klik hier 

Voor andere kerkdiensten: 

Steenwijk
Rijssen de Ark
Kampen Open Hof
Zwolle Stadshagen
Zwolle Jeruzalemkerk
Urk (GKN)
Genemuiden (NHK)
Kampen pioniersplek
Genemuiden (GKN)
Welsum
Balkbrug
Hengelo
Zalk
Mastenbroek
Almelo 
Wierden
Wilsum
Enschede
Gramsbergen
Rijssen Sion
Delden
Almere
Bant