Collectief abonnement Elisabeth

Kerkenraden krijgen een aanbod om een thema-abonnement te nemen op het blad Elisabeth. De nieuwsdienst van de Protestantse Kerk verspreidt een bericht waarin op de mogelijkheid wordt gewezen als kerkenraden een bijzonder contact met oudere gemeenteleden te onderhouden (klik hier). Het blad Elisabeth mikt op de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar. Van oudsher zijn het diakenen en leden van missionaire werkgroepen c.q. evangelisatiecommissies die het blad gratis bezorgen bij oudere gemeenteleden en vaak ook een gesprek aangaan over een deel van de inhoud.

Juist de vakantietijd en in de coronaperiode onderstrepen het belang van de formule. Het zijn de mobiel beperktere senioren die het meest last hebben van de opgelegde rust. Door het contact via de Elisabeth is het mogelijk periodiek mensen aan te spreken.

De uitgever komt nu met een achttal edities toegeschreven naar de kerkelijke context van onder meer een startzondag, kerst, pasen en het thema ‘Wij blijven bij de kerk’. Kerkenraden of diaconieën kunnen een collectief abonnement nemen met forse kortingen. Bij een afname van vijftig exemplaren betaalt men voor acht exemplaren 13,95 euro.

Het eerste thema verschijnt voor startzondag en luidt ‘Wij blijven bij de kerk’. Deze editie wijdt zich aan het effect van de coronacrisis op de kerkgang, reflecteert op de voor- en nadelen en reikt zo handvaten om het gesprek te voeren. Hoe hebben uw gemeenteleden de crisis ervaren en wat willen ze behouden? Het thema-nummer is een originele geste om leden uit te nodigen voor het nieuwe kerkelijke jaar. De opzet is afgestemd met mensen uit de PKN-organisatie te Utrecht. Classispredikant Klaas van der Kamp geeft een toelichting op de campagne in een video-opname.

Foto: cameraman op bezoek bij classispredikant Klaas van der Kamp om opnames voor Elisabeth te maken.