Gesprek moderamen synode


Het moderamen van de generale synode wil het gesprek aangaan met leden van de kerk die zorgen hebben geuit over de beperkende adviezen die vanuit de landelijke kerk zijn uitgebracht over het zingen in de eredienst. Ook vanuit Overijssel-Flevoland kan men desgewenst deelnemen aan de gesprekken. Voor deze classis zijn de digitale gesprekken gepland voor dinsdag 23 februari van 10.00 tot 11.30 uur en op woensdag 24 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Wie wil meedoen kan zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van het moderamen (secretariaat-moderamen@protestantsekerk.nl).

De tekst van een brief over dit thema luidt als volgt:

Geachte genodigde,

U heeft in de afgelopen weken bij het moderamen en/of bij uw classispredikant vragen gesteld of zorgen geuit over de beperkende adviezen vanuit het moderamen van de generale synode aangaande het zingen in de eredienst.

Het moderamen gaat hierover graag met u in gesprek. Daarvoor zijn enkele gespreksmomenten gepland in aanwezigheid van de classispredikant. Hierbij is een verdeling gemaakt van genodigden uit de diverse classes en het moderamen, alsmede enkele adviseurs vanuit de Dienstenorganisatie. U wordt van harte uitgenodigd bij het gespreksmoment van uw classis.

Voor de classes Zuid-Holland Zuid, Zuid-Holland Noord, Friesland en Groningen zijn momenten gepland op dinsdag 16 februari 2021 van 10.00-11.30 uur en op woensdag 17 februari 2021 van 19.30-21.00 uur. Voor de classes Veluwe, Noord-Holland, Overijssel/Flevoland, Zeeland, Utrecht, Gelderland Zuid/Oost en Noord-Brabant en Limburg zijn momenten gepland op dinsdag 23 februari 2021 van 10.00-11.30 uur en op woensdag 24 februari 2021 van 19.30-21.00 uur.


Wilt u zo vriendelijk zijn uw deelname (dag en tijd) te bevestigen en uw e-mailadres door te geven aan het secretariaat van het moderamen (secretariaat-moderamen@protestantsekerk.nl)? U krijgt dan via dat e-mailadres een link voor de digitale bijeenkomst en enkele gespreksonderwerpen toegezonden.

De brief is ondertekend door de voorzitter en scriba van de generale synode.