Levensbeschouwing in coalitieakkoord Provinciale Staten

De provincie Overijssel heeft een nieuw college. De gedeputeerden zijn op 19 juni officieel geïnstalleerd. Ze komen uit vijf verschillende partijen: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP.

Het college van provinciale staten kwam woensdag 19 juni voor het eerst bij elkaar. De coalitiepartners gaan het beleid invullen conform het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Overijssel'. Daarin wordt op hoofdlijnen de zeven kernopgaven voor Overijssel beschreven: krachtige economie; goede bereikbaarheid; hitte, droogte en wateroverlast; energietransitie; aantrekkelijk wonen en ruimte; vitaal landelijk gebied; samen leven in Overijssel.

Commissaris van de Koning Andries Heidema: ‘We maken ons op voor een nieuwe periode van politieke samenwerking die we met iedereen moeten oppakken. Gemeenten, waterschappen en regio’s, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. En met en voor onze inwoners’.

Heidema gaf daarmee een parafrase van de eerste zinnen van het coalitieakkoord waarin ‘levensbeschouwing’ overigens ook expliciet wordt genoemd. Het coalitie-akkoord begint met de volgende zinnen: ‘In Overijssel krijgen we samen veel voor elkaar. We kijken verder dan het eigen belang, voorbij de verschillen naar datgene wat ons bindt en waar we elkaar kunnen versterken. Door te luisteren naar elkaar en te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, overbruggen we tegenstellingen en benutten we kansen. In Overijssel zien we om naar de ander én ontmoeten we elkaar. Het verenigingsleven, cultuur, levensbeschouwing en vrijwilligerswerk zijn daarbij samenbindende factoren’.

De kerken krijgen met verschillende gedeputeerden te maken, zo is de verwachting. CDA-er Roy de Witte heeft wat dat betreft een kernportefeuille, omdat hij ‘leefbaarheid platteland’ beheert (denk aan de dorpskerkbeweging van de kerken) en ‘cultuur en erfgoed’ (denk aan monumenteninzet en culturele inzet van de kerken). Ook zijn portefeuille ‘sociale kwaliteit’ toont affiniteit met de thematiek van armoede en solidariteit waar kerken zich voor inspannen.


We noemen de gedeputeerden en enkele van hun portefeuilles:

Roy de Witte (CDA): leefbaarheid platteland, cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme, sociale kwaliteit (welzijn en sport), grensoverschrijdende investeringen
Monique ten Haaf (VVD): ruimtelijke ontwikkeling, wonen, stadsbeweging etc.
Thijs de Bree (PvdA): energietransitie, milieu, arbeidsmarkt etc.
Eddy van Hijum (CDA): economie, financiën, deelnemingen etc.
Bert Boerman (CU): mobiliteit, water, klimaatadaptatie.
Gert Harm ten Bolscher (SGP): landbouw, natuur, vergunningen, etc.
en de CdK Andries Heidema (CU), die onder anderen externe betrekkingen en lobby in zijn portefeuille heeft.


V.l.n.r. Ten Bolscher, De Bree, Van Hijum, Heidema, De Witte, Van Haaf en Boerman