Sluziger kerken vinden elkaar

Op zondag 19 juni j.l. vond een bijzondere gebeurtenis plaats in Zwartsluis. De drie Sluziger kerken van de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk (beiden PKN) en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt belegden een gezamenlijke avonddienst. Het is de bedoeling dat alle tweede diensten in ieder geval tot het eind van het jaar gezamenlijk zijn, daarna wordt er geëvalueerd.

De Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk hadden al langer gezamenlijke tweede diensten. Maar dat nu ook de Gereformeerde kerk vrijgemaakt aanhaakt, is uniek. In deze eerste gezamenlijke dienst ging ds. Wilbert Dekker uit Kampen voor.

Desgevraagd zei de predikant dat dat een handige keuze was, want als het dan ongemakkelijk voelde konden de Sluzigers die vreemde dominee uit Kampen daarvan de schuld geven. Als eerste lied in deze dienst werd Psalm 133 gezongen, die spreekt over de eendracht die er is als broeders en zusters elkaar (h)erkennen in de Heer.

De reacties van de circa 70 kerkgangers op deze eerste gezamenlijke dienst waren positief.

Foto: interieur van één van de kerken in Zwartsluis (archief)