Noordoostpolder maakt kerkenvisie


De gemeente Noordoostpolder gaat de komende jaren een kerkenvisie opstellen. Die moet richting geven aan de toekomst van de kerkgebouwen in de polder. De gemeenteraad schaarde zich achter een motie van D66 en ChristenUnie-SGP. Dat bericht onder meer het blad De Noordoostpolder op 9 juli.


Voor het opstellen van een lokale kerkenvisie is geld beschikbaar van de landelijke overheid. Daarmee kan de gemeente een visie opstellen met aandacht voor behoud en eventuele herbestemming van het religieuze erfgoed. Dat gebeurt samen met kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen.


De fracties van ChristenUnie-SGP en D66 hebben de motie voorbereid voor de gemeente Noordoostpolder waarin ze de raad vragen een kerkenvisie te ontwikkelen. Sjoerd de Boer, één van de initiatiefnemers, wijst er op, dat er in het verleden al verschillende keuzes zijn gemaakt bij het leegkomen van kerkgebouwen. Hij noemt expliciet de dorpen Bant, Ens, Kraggenburg, Espel, Creil en Nagele. Een recente verkenning van het dagblad Trouw stelt dan ook vast dat de provincie Flevoland tot de regio’s behoort waarin de meeste kerkgebouwen in de achterliggende jaren een herbestemming hebben gevonden. Het landelijk gemiddelde ligt op 20 procent van de kerken die voor 1970 zijn gebouwd, die in tien jaar tijd een herbestemming nodig hadden; Flevoland wordt in dat onderzoek genoemd als regio waar het gaat om 28 procent (klik hier).

‘Het is vanuit maatschappelijk en stedebouwkundig oogpunt (zie ook DNA Emmeloord/dorpen) wenselijk om de kerkgebouwen in onze gemeente op te nemen in een strategische visie en deze visie samen met alle betrokkenen op te stellen’, aldus Sjoerd de Boer. Het ontwikkelen van een kerkenvisie hoeft de gemeente Noordoostpolder overigens geen geld te kosten. Het kabinet heeft voor de ontwikkeling daarvan geld beschikbaar via een decentralisatie-uitkering, die via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is onderbouwd. De overheid probeert burgerlijke gemeenten tot de ontwikkeling van een kerkenvisie te brengen, waarbij er aandacht is voor zowel instandhouding als herbestemming.

Zoals bekend voert de classis Overijssel-Flevoland actief campagne om gemeenten te motiveren tot het ontwikkelen van een kerkenvisie. De kerk werkt daarin samen met het SAM (Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland, klik hier en klik hier). Sjoerd de Boer schrijft dan ook: ‘Deze motie wordt onder andere ondersteund door het Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland en de Protestantse Kerk in Nederland’.

De portefeuille ‘erfgoed’ van de burgerlijke gemeente Noordoostpolder is in handen van wethouder Wiemer Haagsma. Hij is aangesloten bij de lokale partij de Politieke Unie. Een kerkenvisie richt zich op alle religieuze gebouwen in een gemeente, het initiatief is dus breed oecumenisch en maatschappelijk. 

Foto: interieur van de Bantsiliek