Classispredikanten per regio 

Er zijn elf classispredikanten in Nederland. Hieronder de gegevens.  

Groningen-Drenthe: Jan Hommes, email: j.hommes@protestantsekerk.nl; tel. 06 51 999 711
Voorheen: predikant van de protestantse gemeente de Woldkerken en Slochteren.

Friesland: Wim Beekman, email: w.beekman@protestantsekerk.nl; tel. 06 31 991 101
Voorheen: predikant van de protestantse gemeenten Molkwerum, Warns-Skarl-Laaxum. 

Overijssel-Flevoland: Klaas van der Kamp, email: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl; tel. 06 15 139 974
Voorheen: secretaris Raad van Kerken i.c.m. uitgever Royal Jongbloed Heerenveen. 

Gelderland-Veluwe: Wilbert van Iperen, email: w.vaniperen@protestantsekerk.nl; tel. 06 31 991 477 
Voorheen: predikant van de protestantse gemeente Barneveld.

Gelderland-Zuid & Oost: Jaap van Beelen, email: j.vanbeelen@protestantsekerk.nl; tel. 06 15 149 271 
Voorheen: regionaal adviseur. 

Utrecht: Trinette Verhoeven, email: t.verhoeven@protestantsekerk.nl; tel. 06 31 991 470

Voorheen: luthers predikant in Den Haag.


Noord-Holland:
Peter Verhoeff, email: p.verhoeff@protestantsekerk.nl; tel. 06 15 179 364 
Voorheen: regionaal adviseur.

Zuid-Holland Noord: Julia van Rijn, email: j.vanrijn@protestantsekerk.nl; tel. 06 31 991 474 
Voorheen: scriba van de protestantse gemeente in Amsterdam. 

Zuid-Holland Zuid: Gerrit van Meijeren, email: g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl; tel. 06 65 431 334 
Voorheen: beleidsmedewerker landelijke mobiliteitspool.

Delta: Arie van der Maas, email: a.vandermaas@protestantsekerk.nl; tel. 06 31 991 107
Voorheen: protestants predikant Driewegen, Ellewoutsdijk-Ovezande en Hoek.

Brabant-Limburg: Marco Luijk, email: m.luijk@protestantsekerk.nl; tel. 06 52 335 285 
Voorheen: medewerker tbs-instelling de Pompestichting i.c.m. kernteam geestelijke verzorging Nationale Politie.

De classispredikanten zijn op 1 september begonnen met hun werkzaamheden.

Wie meer achtergronden wil lezen. Dat kan. Er is een bericht over het bevestigingsformulier dat de classispredikanten gebruiken. De formulering laat zien wat de intentie van dit ambt is: klik hier
Er is een startdriedaagse geweest van de classispredikanten. Daarvan is een impressie geschreven, die een beeld geeft van de focus. Klik hier. 

Ik heb destijds een blog geschreven over mijn benoeming als classispredikant (klik hier) en ik schreef een blog over de manier waarop sommige twitteraars de classispredikant fraimden (klik hier). 

Verder kunt u doorklikken naar:

Scribaeberaad jaren negentig
Classispredikant na 1 jaar
Communicatie vanuit classis
Godslamp blijft branden (bevestiging Wim Beekman)

Column Wim Beekman

Jongste classispredikant bevestigd (bevestiging Wilbert van Yperen)

Open brief classispredikanten (schrijven van Hans Kronenburg)