Eén formulier

De meeste classispredikanten kiezen er voor om bij de dienst van verbintenis met de classicale vergadering in september te knielen om een zegen te ontvangen. Dat bleek bij een verkennend gesprek op 12 juni van de elf predikanten met mensen van de dienstenorganisatie. 

De classispredikanten spraken af dat ze zoveel mogelijk hetzelfde formulier zullen gebruiken. Arie van der Maas (Delta) en Julia van Rijn (Zuid-Holland-Noord) zullen een eerste proeve van een tekst maken. Ook spraken de nieuwe regiomensen af dat ze bij hun bevestiging waar mogelijk een zelfde lied zullen laten zingen. Lied 686 (247 in de versie 1973) 'De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt' werd daarvoor uitgekozen. 

De predikanten hebben ergens in de maand september een dienst gepland. De meeste vinden plaats op zondag, maar er zijn er ook twee op een zaterdag. Onderliggende gedachte is onder meer dat voorgangers en vertegenwoordigingen van kerkenraden en ringen in de gelegenheid moeten zijn de dienst bij te wonen.

De dienst in Overijssel/Flevoland staat gepland voor zondag 9 september om 15.00 uur in het Open Hof te Kampen. 

Vindt u het leuk het betreffende formulier te lezen? Klik hier