Meepraten over Europa

Vanwege de Coronacrisis is de agenda overhoop gegooid. Langzaam herpakken organisaties zich weer. En ook pastores en vrijwilligers in de kerk beginnen te wennen aan het idee dat de coronacrisis om onorthodoxe communicatiemiddelen vraagt. De digitale contacten nemen inmiddels een hoge vlucht, ook in het netwerk van de kerk.

Het comité Europadag speelt daar op in. Een voorgenomen ontmoeting op 9 mei, Europadag, in Utrecht is ijllings omgezet in een digitale ontmoeting. Organisaties als Pax werken daaraan mee. Lezers van dit bericht kunnen zich aanmelden en participeren. Voor het kerkelijk kader in Overijssel en Flevoland een mogelijkheid om met een zinvol thema de luiken op de wereld verder te openen en tegelijk ervaringen op te doen met Google Zoom.


Als gevolg van de coronacrisis en de daarmee verband houdende maatregelen van RIVM en regering was de organisatie genoodzaakt het Europadag Symposium op vrijdag 8 mei 2020 af te gelasten. 
Men kwam op het idee om de ‘online Europadialoog’ wel door te laten gaan. Deze is gepland op zaterdag 9 mei, Europadag, van 14:00 -16:00 uur. De naam Utrecht is met de Europadag verbonden omdat in Utrecht ooit het initiatief werd genomen tot de Unie van Utrecht, voor veel mensen symbool voor democratie en vrijheid.

75 jaar

Op 9 mei biedt de organisatie bezoekers de gelegenheid online in gesprek te gaan met elkaar over het EU project: na 75 jaar vrede binnen de EU, hoe gaan we verder? De online Europadialoog wordt mede mogelijk gemaakt door het Comité Europadag Utrecht en door Vredesorganisatie PAX. Deelname is uiteraard kosteloos. De organisatie gebruikt de applicatie Zoom, die eenvoudig te downloaden is. Wie mee wil doen, moet zich te voren aanmelden. Je ontvangt dan een link waarmee je kunt inloggen.  

Programma

 

13:30 Introductie Zoom. Wees hierbij aanwezig als u niet eerder met zoom heeft gewerkt of hier meer uitleg over wilt
13:55 Inloggen overige participanten
14:00 Interactieve introductie aan het thema en toekomstscenario’s voor Europa 2040
14:20 Onlinedialoog in groepen van 6 personen (parallelsessie)
15:35 Plenaire sessie waarin de bevindingen tijdens de dialoog worden verzameld
15:50 Afsluiting


De Europese Unie is een unieke menselijk project in de wereld met 513 miljoen inwoners en een diversiteit van landen, culturen en identiteiten. Het is het grootste vredesproject van na WO-II.


Sörensen

Vanuit mijn betrokkenheid als voormalig algemeen secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken bij de internationale oecumene had ik onlangs contact met dr. Jörgen Sörensen, de nieuwe algemene secretaris van de Europese Kerkenconferentie CEC in Brussel. Dat contact liep ook via Google Zoom. Sörensen zat alleen op het kantoor, in de straat vlak bij de Europese Commissie. De CEC heeft overigens weinig kader, zo’n tien, vijftien mensen. Ze zaten allen thuis. Maar de nieuwe algemene secretaris leefde zoals hij het zei ‘uit de koffer’. Hij had nog geen ingericht appartement en geen digitale verbindingen op een thuissituatie in de Belgische hoofdstad. Dus was hij op dit moment de enige man op het kantoor, huismeester, koffiezetter en algemeen secretaris in één.

We spraken over de reorganisatie die de CEC enkele jaren geleden heeft ondergaan. Ik was toen lid van de reorganisatiecommissie. En natuurlijk ging het ook over het coronavirus dat zich wereldwijd heeft verspreid. ‘Ik zou het aardig vinden als de CEC in beeld bracht hoe de kerken daar in verschillende landen mee omgaan’, opperde ik. Sörensen gaf aan dat hij eerst de diverse nieuwe collegae heeft gepeild over hun werk en dat hij nu bezig is extern diverse mensen te raadplegen. Zo hoopt hij tot een plan van aanpak en een integrale visie op de Europese oecumene te komen.

Ik hoop zelf op 9 mei mee te praten om ideeën aangereikt te krijgen voor de ontwikkeling van de saamhorigheid in Europa en de rol die de kerken daarbij kunnen spelen. En ik verwacht als vertegenwoordiger vanuit de regionale kerk een pendelbeweging te kunnen maken: ervaringen vanuit de plaatselijke gemeente inbrengen in het brede kader van de kerken in Europees verband en omgekeerd inspiratie op te doen van wat er in kerken in andere landen gebeurt voor mijn eigen werk in de regio.