Behoud van kerkgebouw

Twee bijeenkomsten staan er voor de deur over de toekomst van het kerkgebouw. Beide samenkomsten zijn georganiseerd door instellingen buiten het kerkelijke circuit.

Op 10 september bijt de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken (VBMK) het spits af. Er wordt een bijeenkomst gehouden in Deventer over de (nieuwe) mogelijkheden voor het behoud van monumentale kerken naast de eredienst. In de cursus leert men wat er mogelijk is om de kerk toekomstproof te maken en hoe dit toe te passen in de eigen praktijk. De kosten zijn honderd euro. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en netwerkborrel. Meer informatie op www.erfgoedacademie.nl.

Een maand later, op 7 oktober ‘s middags, houdt het Oversticht een workshop in Zenderen over de toekomst van de Twentse kerkgebouwen met de invalshoek: ‘Gezamenlijk of apart?’ Bart Buijs is dagvoorzitter en Frans Jozef van der Vaart zorgt voor inhoudelijke imput. Plaats van samenkomst is Erve Hondeborg in Zenderen. Tijdens de bijeenkomst zal dr. mr. Frans Jozef van der Vaart ideeën aanreiken over de kerk. Van der Vaart, nu advocaat, studeerde kunstgeschiedenis en Nederlands recht en inventariseerde in de jaren tachtig de roerende monumenten in bisdom Den Bosch. 

Het Ministerie van OCW biedt gemeenten sinds dit jaar middelen om een integrale en strategische kerkenvisie op te stellen. Gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers kunnen samen zo’n visie opstellen, die bijdraagt aan een duurzame toekomst voor het kerkenbestand.

Foto archief classis