BM ervaart ook isolement door corona-crisis

‘Ik begin me steeds meer zorgen te maken over de pastorale contacten met mensen van wie ik weet dat ze moeilijk zitten’. ‘Ik voel me een dominee in oorlogstijd, alles is anders en het is zinvol’. ‘De kinderen zijn thuis en dat is wennen’. ‘Ik heb eerlijk gezegd mijn momenten dat ik aan meer uitdaging en meer ontmoeting toe ben’.

Dat zijn een paar reacties van predikanten tijdens het breed-moderamen van de classis dat 17 april digitaal werd gehouden. Natuurlijk zitten er ook niet-predikanten in het breed-moderamen. Een accountant reageerde: ‘Ik werk de hele dag van huis uit en sta de ondernemers bij om te voorkomen dat hun bedrijf omvalt’. Een ander reageerde: ‘Ik ben gepensioneerd, dus ik zou het gewend moeten zijn om thuis te zitten, maar het valt me zwaar’.

Tijdens een rondje ‘wel en wee’ bleek het gemeentelijke leven zich te herschikken. De aandacht was eerst geconcentreerd op de manier waarop de kerk met de corona-dreiging moest omgaan: Houden we diensten? Hoe kleden we het pastoraat in? Hoe kunnen we een zinvolle en veilige uitvaart verzorgen? Welke diaconale initiatieven behoeven aandacht? Nu verschuift de aandacht voorzichtig richting de continuïteit van het organisatorische werk. Eén van de leden van het breed-moderamen zei: ‘We gaan maandag digitaal vergaderen. We doen dat als moderamen. De kerkenraad is lastiger, omdat er meer mensen zijn en omdat niet iedereen even digitaal vaardig is’. ‘Wij hebben gemerkt dat inbellen goed verloopt’, vulde een ander aan. En een derde hamerde er op, dat je de microfoon uit moet zetten, tenzij je aan het woord bent.

Het breed-moderamen paste overigens die techniek zelf ook toe en het werkte wonderwel. De vergadering liep ordelijk en de voorzitter had zich ter dege voorbereid op een sturende en initiërende rol. Ook de agenda was ingekort en had meer focus dan anders, waardoor het lukte om binnen twee uur het breed-moderamen te laten plaatsvinden.

 Het breed-moderamen nam enkele besluiten die met de voortgang van het werk in gemeenten te maken hebben. Zaken als: teruggang van een predikantsaanstelling, aanstelling van een kerkelijk werker, situaties die te maken hebben met gemeentegrenzen. Enkele situaties kwamen aan de orde op het snijvlak van visitatie en breed-moderamen. Ook de financiën van de classis kwamen aan de orde. De problemen met de beperkte bijdrage vanuit de landelijke kerk (7000 euro per jaar) worden steeds zichtbaarder.

Opgemerkt werd dat de ringen en gemeenten nog tot 9 mei gelegenheid hebben om voordrachten voor vacatures in te dienen. Verder bleek uit de reacties van pastores, dat het schrijven over het studieverlof veel losmaakt. Er zijn al zeker dertig reacties van pastores, een derde van hen stuurde direct een studieplan, een derde deed toezeggingen en een derde ging in discussie (men meende buiten de permanente educatie te vallen of had vragen bij de uitvoering in het algemeen).

Ds. Hans van Solkema had er als voorzitter van de vergadering voor gekozen de liturgie aan het begin van de vergadering en aan het einde een plek te geven. Hij liet aan het begin een lied horen ('Als alles donker is, ontsteek dan een lichtend vuur'), hij stak ondertussen een kaars aan voor de camcorder en las daarna een gedeelte uit de bijbel. Aan het einde ging hij voor met het Onze Vader. Even was er de aarzeling of je dat met alle microfoons open zou doen, zodat iedereen hardop kon meebidden (zoals te doen gebruikelijk in een vergadering van het breed-moderamen) of in stilte. De meeste mensen kozen voor het stille gebed terwijl de preses de woorden uitsprak. Gelet op de echo's van de microfoons en de tijdsvertraging door de techniek was dat een verstandige keus als je let op geluidskwaliteit. (Dit optikkend besef ik dat je ook andere criteria kunt hebben, die je tot een andere beoordeling brengen). 

Foto: het breed-moderamen op de laptop bij één van de deelnemers thuis (en Google Meet op het scherm)