Gebruikersplan 8.0

Hoeveel kan je gesprekskringen doorzetten in deze corona-tijd of moet je dat niet willen? Hoe gaan andere gemeenten daarmee om? Het was één van de vragen die in de avondsessie van de digitale classicale ontmoeting naar voren kwam.

Er was veel deskundigheid onder de aanwezigen. Het helpt natuurlijk als je mensen bij de groep hebt die zelf in een veiligheidsregio actief zijn of anderszins via hun werk met dat soort vragen te maken hebben. Iemand benadrukte dat je in het kerkgebouw – afhankelijk van de grootte natuurlijk en de ventilatie – tot maximaal dertig mensen een plek mag geven op anderhalve meter afstand. Dat biedt ook mogelijkheden om kringwerk en ontmoetingen in de kerkruimte te organiseren.

Anderen vertelden dat ze niet strikt noodzakelijke bijeenkomsten op een laag pitje hebben gezet. In Diepenveen was men in maart bezig met een Bonhoefferkring. Die is uitgesteld tot het najaar. En inmiddels verdaagd naar het voorjaar 2021. In de Ontmoetingswijk van Almelo heeft men het koffiecafé afgezegd, maar de groeigroepen laat men doorgaan, omdat ze belangrijk zijn voor de vitaliteit van de gemeente en omdat het mogelijk is ze in een veilige omgeving te organiseren. In Almere hebben ze hun kerkcafé omgezet naar een online café met Google Zoom. De ervaringen zijn positief.

De 43 aanwezigen ’s avonds gingen in 7 werkgroepen in gesprek. Een groep vanuit financiën en beheer vertelde dat men zich vooral zorgen maakte over de buffetopbrengsten. Die blijven beduidend achter bij de opbrengsten in het verleden. Men sprak over de komende actie Kerkbalans. Hoe kan je dat opzetten met alle beperkingen die corona geeft? Eén van de deelnemers zei vooral digitaal te willen inzetten. Anderen willen toch het persoonlijke contact aangaan. De steeds wisselende coronawetgeving dwingt kerkrentmeesters tot diverse aanpassingen in het gebruikersplan. 'We zijn inmiddels bij een versie 8.0’, vertelde één van de deelnemers.

De werkgroepen eredienst vertelden dat er vele creatieve toepassingen zijn gevonden in de coronatijd. ‘Het is opvallend hoeveel er ineens mogelijk is in deze coronatijd’, zei iemand. Bijzondere aandacht was er voor de diverse rituelen en sacramenten. Men sprak over de vraag in hoeverre de kerkenraden kerkdiensten laten doorgaan. Daarin is alle variatie voorradig. ‘Twente kleurt rood en zwart op de coronakaartjes. Als er dan veel mensen uit de zorg in je kerkenraad zitten, weet je dat je zeer terughoudend moet zijn’. Er zijn daarom nogal wat kerken die hun kerkdiensten afschalen en eventueel weer op online-diensten alleen overstappen.

Steeds weer klonken de woorden ‘creativiteit’. Er wordt veel geëxperimenteerd en geoefend in protestants Overijssel-Flevoland. Van een vossenjacht op dierendag tot creatieve vormen voor jongeren die elkaar toch willen opzoeken. Ds. Kees Benard (Wierden) en ds. Thea de Ruijter (Dronten) voerden een openingsgesprek met elkaar. Thea de Ruijter vertelde hoe men het kerkelijk leven in Dronten continuïteit geeft. Kees Benard bevroeg haar en vertelde op onderdelen ook iets van het kerkelijk leven in Wierden, bijvoorbeeld over een bellerslijst die men heeft gemaakt, waarin mensen aandacht geven aan elkaar.