Meedoen met 'Cursus uitvaartdiensten leiden in Lelystad'

De protestantse gemeente Lelystad nodigt mensen uit andere gemeenten uit om mee te doen met de training ‘leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’. Deze training wordt aangeboden door de landelijke Protestantse Kerk en wordt ‘in company’ gegeven, op locatie georganiseerd. Voorwaarde is dat er minimaal acht deelnemers zijn. Dus wellicht lukt het om met mensen uit de wijde omgeving het octaaf compleet te maken.

Onderdelen van de training zijn onder meer: pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden met nabestaanden, bijbels-theologische en dogmatische vragen en vooronderstellingen rond sterven, liturgische vormgeving van een uitvaartdienst, het schrijven van een overweging, de rol en het gebruik van rituelen en symbolen en presentatietechnieken.


De protestantse gemeente Lelystad heeft zelf een aantal gemeenteleden die so wie so voornemens zijn de training 'leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden' te volgen.

Marjolen Veerbeek, ouderenpastor van de Ontmoetingskerk in Lelystad, schrijft: ‘Wellicht zijn er in de regio meer gemeenteleden die aan deze training willen deelnemen. We willen deze mensen graag uitnodigen zich bij mij te melden’. Het mailadres van Marjolen Veerbeek is: mveerbeek@pg-lelystad.nl. Telefoon: 06 45732727.

Voor meer informatie over de training: klik hier.