Achtergronden

Vanaf 1 september 2018 werk ik fulltime als classispredikant voor de classis Overijssel-Flevoland.

Ik ben lid van de Mediaraad van omroep Flevoland (publieke media).
Ik zit in het bestuur (secretaris) van het inspiratiefestival van Terschelling (kerkvernieuwing). 

En ik ben voorzitter van de stichting Elisabeth (missionair werk).

Ik zit in een enkel comité van aanbeveling: 
Ik doe mee in het comité van aanbeveling van Sofak, een organisatie die migrantenkerken ondersteunt.
Klik hier.
En ik participeer in Vadere, een organisatie die mensen inleidt in de kloosterwereld.  klik hier.

Voor RTV-Oost ben ik stamgast bij het televisieprogramma 'Thuis in Overijssel'.
Ik spreek ook periodiek een column in voor het radioprogramma Ziezozondag van RTV-Oost. 

Verleden

Ik heb op 31 augustus 2018 mijn werk beëindigd bij de Raad van Kerken als algemeen secretaris. 
Als je mijn afscheidsverhaal voor de Raad wilt inzien, kan je hier klikken. 
Als je mijn afscheidsblog wilt lezen, terugkijken op het afscheid van de Raad, kan je het hier vinden. 

Ik heb op 31 augustus 2018 ook mijn werk beëindigd voor Royal Jongbloed als uitgever.
Als je nog wat van mijn laatste uitgaven wilt zien, kan je hier klikken. 

Publicaties

Ik heb zelf veel artikelen geschreven.
De meeste dateren uit de periode dat ik werkte bij het Friesch Dagblad; en meer opiniërend uit de periode dat ik werkte als hoofdredacteur bij respectievelijk de bladen: Kerk, De Brug, Kerkinformatie, Oecumenisch Bulletin en als columnist voor: Stentor / Algemeen Dagblad.
Ik werkte mee aan enkele boeken, waaronder 'Boefjes en Schoolmeesters' (Iris), 'Handboek voor gebed' (Boekencentrum), 'Kerk in de markt' (Narratio), 'Verenigd' (Boekencentrum), 'Mensen met een verhaal' (NBG), 'Het heilige communiceren' (Kok), 'Opgestaan' (Raad van Kerken), 'Oost west' (Free Musketeers), 'Eén druppel jou' (Boekencentrum).
In mijn periode bij de Raad van Kerken schreef ik een boek 'Raven'. Klik hier. 
Als classispredikant schreef ik het boek 'De Bijna-Bisschop'. Klik hier.
Als classispredikant schreef ik met vier collega het boekje 'Als het leven kantelt'. Klik hier.

Uitvoerig curriculum

1959: geboren
1981: afronding opleiding docent eerstegraads (specialisatie: adolescenten)
1983: afronding opleiding predikant
1985: afronding doctoraal studies theologie (specialisatie: christologie in het evangelie van Johannes)/
          massacommunicatie (specialisatie: relaties parlementariërs - parlementaire journalisten)
1999: afronding opleiding bedrijfskunde (specialisatie: ketenomkering in een non-profit-organisatie)
2005: afronding HBO-opleiding uitgeeftechniek (specialisatie: marketing) 

1981-1984: docent maatschappijleer parttime
1984-1985: leervicaris en catecheet
1985-1992: journalistiek / hoofdredactie / commissie van redactie 
1988-1992: predikant 
1992-1998: scriba provinciale kerkvergadering (predikant buitengewone werkzaamheden)
1998-2003: corporate communicatie 
2003-2018: uitgever 
2008-2018: secretaris raad van kerken (algemeen predikant)
2018-heden: classispredikant