Wisseling van voorzitter bij classicaal college voor visitatie

Een wisseling van de wacht bij het college van visitatoren. Tijdens een reguliere vergadering van het classicale college voor visitatie Ds. Leon Eigenhuis uit Lemele gaf donderdag 28 maart de voorzittershamer over aan ds. Henk Spit uit Diepenveen.

Leon Eigenhuis maakt sinds 2007 deel uit van het college; hij is sinds 2014 voorzitter. Hij was de laatste onbezoldigde voorzitter. Henk Spit is na een sollicitatieprocedure gekozen door de classis Overijssel-Flevoland als nieuwe voorzitter. Hij krijgt een kwart van zijn diensttijd betaald; de resterende tijd blijft hij verbonden aan de protestantse gemeente van Diepenveen. 

De overgang naar een nieuwe voorzitter sluit aan bij de landelijke ontwikkeling om in diverse vergrote classes niet alleen classispredikanten aan te stellen, maar op parttime-basis ook voorzitters van het college van visitatoren te benoemen. Henk Spit woonde op 28 maart voor het eerst een landelijke ontmoeting van deze nieuwe voorzitters aan onder de regie van het generaal college voor de visitatie. Hij sprak van een gevarieerd gezelschap, met drie vrouwen en nog één vacature (in Brabant-Limburg). Klik hier voor een overzicht van deze groep. 

De visitatie is vanouds een belangrijke taak van de classicale vergadering en is een vorm van toezien op de gemeenten. Visitatie betekent letterlijk ‘bezoeken’ en drukt de verbondenheid van de gemeenten met elkaar uit. De visitatie bemoedigt de gemeenten en is aanspreekbaar als de gemeente door een moeilijke periode moet gaan. Indien nodig verzorgt de visitatie dan de rol van mediator. Het college bestaat in de regel uit ambtsdragers met de nodige levenservaring en ervaring in de kerk. Zij kunnen bij een bezoek aan een gemeente redelijk snel een inschatting maken van de problematiek waarmee de mensen lokaal zich melden.

Een andere belangrijke taak van de classicale vergadering is het bevorderen van de ontmoeting van gemeenten. Daarin krijgt gestalte dat gemeenten elkaar bijstaan om het evangelie te horen en te verkondigen, om een geloofwaardige geloofsgemeenschap te zijn en om met elkaar het geloofsgesprek te voeren. Zo komt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de presentie en roeping van de kerk in een bepaald gebied tot uitdrukking. De organisatie van de ontmoeting van gemeenten is toevertrouwd aan de ring van gemeenten, die daartoe samenwerken met de betreffende werkgemeenschap(pen) van predikanten. Dit toezien wordt namens de classicale vergadering uitgevoerd door het college voor de visitatie, in het bijzonder door zijn voorzitter.


Om de samenwerking te stimuleren tussen de ringen organiseert de classis Overijssel-Flevoland een pastoresontmoeting op 17 juni onder de titel 'Spiritualiteit van samen' (klik hier). Henk Spit verzorgt daar een workshop. 
Bij de verbintenis als voorzitter aan het classicale college op 17 maart verzorgde Henk Spit de meditatie. Klik hier voor de tekst. 

Foto: Links Leon Eigenhuis, rechts Henk Spit