Hardenberg geeft warmte

De diaconie van de protestantse gemeente Hardenberg-Heemse zet zich in om de compensatie voor de stijgende energieprijzen te herverdelen. Dat heeft het ambtelijke college bekend gemaakt via de website en publieke media zoals de Stentor.

Nadat de Haagse overheid besloten had per huishouden de stijgende energieprijzen met 400 euro te compenseren, riep dat meteen reacties op: “Voor de één is deze compensatie een extraatje, voor de ander juist broodnodig”. Ds. Kest Jelsma uit Ommen zocht daarover in een vroeg stadium contact met de classis en dagbladen als Trouw en een koepelorganisatie als de Raad van Kerken in Nederland drongen aan op solidariteit. “Hoe mooi is het om naar elkaar om te zien?” In deze situatie gaat het erom dat de komende maanden iedereen er letterlijk en figuurlijk warmpjes bij zit”.

De stijgende energieprijzen is vooral slecht nieuws voor huishoudens met een laag inkomen. Enerzijds komt de overheid mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen. Anderzijds zijn er mensen die wél de 400 euro compensatie ontvangen, maar het níet echt nodig hebben.

De diaconie in Hardenberg gelooft in verbondenheid tussen mensen, zegt het college op de website, ‘ juist in deze tijd! Wie het goed heeft kan zo delen met wie het nu moeilijk heeft. Iedereen kan meedoen. Gevers en ontvangers hoeven geen lid van een kerk te zijn. Het gaat om verbondenheid: van mensen voor mensen. Zo zorgen we voor meer verbondenheid in onze samenleving.

De diaconie richt zich met de actie op alle inwoners van de gemeente Hardenberg. Zowel wat het geven als wat het ontvangen betreft. Het geld wordt later – begin februari – omgezet in voedselbonnen. Die kunnen minima bij onder meer supermarkten gebruiken, zodat ze van het geld dat ze daar besparen de verwarming kunnen aanzetten.

De diakenen wijzen er op dat de gift aftrekbaar is voor de belasting (ANBI). 100% van de giften gaat naar de ontvangers. De actie in Hardenberg loopt tot 6 februari 2022.

Foto uit Hardenberg ter ondersteuning van de actie

Voor andere informatie over de solidariteit bij stijgende energieprijzen en inflatie:


Klik hier voor bijdrage classispredikant aan webinar december.
Klik hier voor chat bij webinar december. 
Klik hier voor veelvoorkomende vragen met antwoorden daarop (FAQ).
Klik hier voor gesprekken die RTV-Oost voerde met ds. Kest Jelsma en ds. Klaas van der Kamp.
Klik hier voor een column over de prijsstijgingen waarmee we te maken krijgen, in de streektaal opgenomen voor Ziezozondag, 14 november, 10.20 uur. 
Klik hier voor een gesprek met Jan Timmerman, diaconaal medewerker in Zwartsluis, over zijn praktische ervaring met het herverdelen van gelden.
Klik hier voor een verklaring van de Raad van Kerken in Nederland, waarin men aandringt op solidariteit in Nederland. 
Klik hier. voor een aanpak in Apeldoorn.