Samenwerking Noordoostpolder

De tien dorpskerken in de Noordoostpolder hebben een gezamenlijke website waarop ze informatie uitwisselen. Wie wil kan er een kijkje nemen: http://www.dorpskerken-nop.nl/

De website geeft de mogelijkheid om direct door te klikken naar de verschillende gemeenten. Behalve een onderdeel ‘dorpskerken’ is er een jeugdplatform ter uitwisseling van informatie.

Ds. Gerlof van Rheenen  heeft eind 2016 een toelichting gegeven op het initiatief. Hij schrijft:

‘Sinds 2011 komen kerkenraadsleden uit de dorpen in de polder met regelmaat bijeen. In de beginjaren hadden die ontmoetingen vooral het karakter van elkaar leren kennen en uitwisselen wat er zoal in de dorpen speelt. Sinds 2014 wordt er concreter werk gemaakt van samenwerking en inmiddels zijn daar al een aantal vruchten van te plukken. Zo bouwen de predikanten en kerkelijk werkers aan teamvorming en komt er steeds meer samenwerking tussen jeugdwerkers van de grond. Momenteel is een gezamenlijke website www.dorpskerken-nop .nl in opbouw, wat verdere uitwisseling van bijvoorbeeld activiteiten mogelijk gaat maken.

Afgelopen najaar is tijdens een avond in Tollebeek uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om de samenwerking verder uit te kunnen bouwen. Twee sprekers gaven hun visie vanuit financieel en kerkordelijk perspectief. Financieel ligt verdere samenwerking eigenlijk gewoon voor de hand, want dan kun je kosten delen. Met name gaat het dan om de kosten van een predikant of kerkelijk werker. De 7 mogelijkheden die de kerkorde voor samenwerking biedt was voor een deel van de ongeveer 50 aanwezigen een heuse eye-opener. Ik zet ze hier even kort op een rij:

  1. geen samenwerking, alles loopt goed;
  2. losse samenwerking, bijvoorbeeld kerkblad en jeugdwerk, zonder dat dit in een organisatiestructuur is vastgelegd;
  3. combinatie van gemeenten, waarbij twee (of drie) gemeenten gezamenlijk een predikant hebben, maar verder niet samenwerken;
  4. een gemeenschappelijke regeling, waarbij meerdere zelfstandige gemeenten afspraken maken voor bijvoorbeeld een gezamenlijke Diakonie of preekvoorziening;
  5. het vormen van een streekgemeente, waarbij er samenwerking is op meerdere gebieden en de predikant(en) verbonden zijn aan de streekgemeente;
  6. federatie van gemeenten, waarbij gemeenten vastleggen in de toekomst samen te gaan;
  7. fusie van gemeenten, waarbij er één kerkenraad en eventueel meerdere kerkgebouwen.

Het was met name een eye-opener, dat je best de onderlinge samenwerking verder kunt uitbouwen zonder nu direct je zelfstandigheid als gemeente op te hoeven geven. Dat is iets wat sterk speelt in de polder. We willen als gemeenten gewoon kerk op het dorp kunnen blijven.

Nu de mogelijkheden zo helder op een rij staan is de logische vraag: wat gaan wij doen in de polder? Welke vorm of vormen van samenwerking zouden ons het beste passen?’ Gerlof van Rheenen geeft aan dat daar verder over gesproken zal worden.