Erkenning voor religieus erfgoed in Flevoland

Kerk en Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland kunnen elkaar versterken en met elkaar optrekken in de contacten richting burgerlijke gemeenten. Dat was één van de conclusies die voortvloeien uit het overleg van prof. dr. André van Holk, steunpuntcoördinator, en ds. Klaas van der Kamp, classispredikant. Het overleg vond plaats op dinsdag 16 april in het kantoor van het steunpunt in Lelystad, vlakbij de Bataviawerf.

Het eerste contact tussen de twee organisaties werd gelegd tijdens de voorlichting over kerkenvisies, enkele weken eerder in de Bantsiliek. Zoals stelt de landelijke overheid geld beschikbaar aan burgerlijke gemeenten om tot een kerkenvisie te komen. In zo’n kerkenvisie verwoordt de overheid hoe ze strategisch met de levensbeschouwelijke instellingen wil omgaan binnen de grenzen van de burgerlijke gemeente. Iedere burgerlijke gemeente kan daar tussen de 25.000 en 75.000 euro voor krijgen.

Het voordeel van een kerkenvisie is, dat je bij het afstoten van kerkelijke gebouwen vanuit een raamplan kunt kijken hoe je met het erfgoed wilt omgaan. Het gaat echter niet alleen om het voeren van beleid bij het afstoten van kerkgebouwen, het gaat ook om een strategie als zich nieuwe religieuze gemeenschappen melden die op zoek zijn naar een gebouw. Soms is het mogelijk om dan belangen van kerkrentmeesters te bundelen; je kan één gebouw voor meer denominaties beschikbaar stellen of anderszins het beleid van de één afstemmen op dat van de ander. Een eerste voorwaarde is dan dat er een netwerk bestaat van denominaties en een overzicht van religieuze gebouwen en instellingen.

Enkele gemeenten hebben al laten weten zo’n kerkenvisie voor te bereiden. De indruk bestaat dat in Flevoland de Noordoostpolder en Lelystad gevoel hebben bij zo’n aanpak. Vanuit andere gemeenten is het nog ijzig stil. Het behoort tot de taken van het steunpunt om gevoeligheid voor cultureel erfgoed te ontwikkelen. André van Holk onderhoudt daarvoor onder meer contacten met de wethouders. Kerk en Steunpunt verkennen nu de mogelijkheid om eventueel samen de wethouder lokaal te bezoeken indien niet helemaal duidelijk is wat het belang van zo’n kerkenvisie is. Vanuit de kerk wordt gekeken of zo’n bezoek een gezamenlijk bezoek kan zijn van de classispredikant met een vertegenwoordiger van de lokale kerkenraad.

Foto: Het Sam (Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland) houdt kantoor vlakbij de Bataviawerf.