Gratis VOG tot 31 december voor kerkleden

Tot 31 december dit jaar is het nog mogelijk om een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers in de kerk die werken met kwetsbare personen. Vanaf 1 januari 2022 wordt een bijdrage gevraagd. 

De verklaring kan aangevraagd worden via gratisvog.nl. Aan deze gratis mogelijkheid zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Een van de belangrijkste is dat er een preventief beleid moet zijn ten aanzien van een veilige kerk.


Het gaat om vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De VOG maakt duidelijk dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Voor vrijwilligers die niet met kwetsbare mensen werken moet voor de aanvraag wel een bijdrage worden betaald. Voor pastorale beroepskrachten in de Protestantse Kerk wordt gewerkt aan een aparte regeling, via een aanpassing van de kerkorde.

De gratis VOG wordt aangeboden door het CIBG, een uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder de toegelaten organisaties voor een gratis VOG is de Protestantse Kerk in Nederland met KvK-nummer 30258482. Ook enkele andere kerken kunnen een gratis VOG vragen, zoals de Kerk van de Nazarener, de Zevende-dags Adventisten en het Leger des Heils. Bij de organisaties zijn ook diverse sportverenigingen.