Voorzitters classicale colleges voor visitatie

Aan iedere classicale vergadering is een college voor visitatie verbonden. De voorzitter daarvan is in de regel voor 25 procent van zijn of haar werktijd vrijgesteld voor het visitatiewerk. 

Inmiddels zijn de meeste namen bekend. Ze volgen hieronder. 

Groningen-Drenthe: Wouter Bakker
Friesland: Idske van der Pol
Overijssel en Flevoland: Henk Spit
Veluwe: Erik Schuitemaker
Gelderland Zuid en Oost: Co Janssen
Utrecht: Dick Looijen
Noord-Holland: Conny Berbée
Zuid-Holland Noord: Wilco Scheurwater
Zuid-Holland Zuid: Wilco Scheurwater
Delta (Zeeland en Zuidhollandse eilanden): Corine van Eck
Noord-Brabant, Limburg, Waalse gemeenten: Ada Rebel