Ds. Henk Spit voorzitter visitatie Overijssel-Flevoland

 

Ds. Henk Spit wordt de nieuwe voorzitter van het classicale college van visitatoren in Overijssel-Flevoland. In haar vergadering van 12 december 2018 heeft de classicale vergadering van Overijssel-Flevoland hem gekozen. Ze heeft dat bij acclamatie gedaan, op basis van een unanieme voordracht van het college, waarvan ds. Spit al sedert 2009 deel uitmaakt.

Ds. Spit is sinds 2006 verbonden aan de Protestantse Gemeente te Diepenveen. Het is zijn derde gemeente. In 1993 werd hij bevestigd tot predikant van de Gereformeerde Kerk van IJlst, van 1999 tot 2006 diende hij de Samen op Weg-gemeente van Biddinghuizen.

De nieuwe functie van ds. Spit omvat 25% van de werktijd, voor de overige 75% blijft hij verbonden aan de Protestantse Gemeente te Diepenveen.

Elk classicale college voor de visitatie heeft tot taak speciale hulp te bieden aan ambtelijke vergaderingen. Verder bevordert het college de ontmoeting van gemeenten. De voorzitter, die nauw samenwerkt met de classispredikant (in Overijssel-Flevoland is dat ds. Klaas van der Kamp), is adviseur van het breed moderamen van de classis.

 

Foto: Preses ds. Hans van Solkema feliciteert ds. Henk Spit (rechts).