Materiaal voor Israëlzondag 2020 

Om voorgangers en andere geïnteresseerden van dienst te zijn bij de invulling van Israëlzondag 2020 (4 oktober) of misschien voor een ander moment heeft de classicale werkgroep Kerk en Israël toerustingsmateriaal klaar gemaakt en gepresenteerd. U vindt hier:

* Een exegetische introductie van ds. Bart Trouwborst bij Deuteronomium 30: Klik hier
* Voor een filmpresentatie van Bart Trouwborst zijn bijdrage: Klik hier.
* Een inleiding van ds. Bart Gijsbertsen bij de context van Deuteronomium 30: Klik hier
* Voor een filmpresentatie van Bart Gijsbertsen zijn bijdrage: Klik hier.