Sfeervolle bestemmingen kerk

De sfeer van kerken wordt niet minder, maar komt juist beter en warmer tot zijn recht als interieurarchitecten in de dop een ontwerp maken voor het interieur. Dat was één van de conclusies die vanuit de kerk naar voren werd gebracht bij de presentatie van studenten van de Jean des Bouvrie Academy op 27 januari 2022.

Studenten hadden zes kerkgebouwen in behandeling genomen, waaronder de hervormde kerk van Windesheim en de rooms-katholieke kerk van Beckum. Ze hadden als taak in het kader van hun derde jaar van de studie opdrachten uit te voeren van concrete opdrachtgevers, waaronder kerkrentmeesters. De meeste eigenaren wilden de exploitatie-mogelijkheden vergroten. ‘Prop er niet te snel woningen in’, zeiden enkele eigenaren. Dat gebeurde ook niet.

De studenten werkten diverse opties uit voor de kerk van Windesheim. De opdracht luidde: maak betere culturele en geestelijke toepassingen van het gebouw’. Men begon met een enquête onder de dorpsbewoners; dat was niet onbelangrijk, omdat veel kerkgangers in Windesheim uit de omgeving komen en een behoorlijk deel van de inwoners juist geen expliciete kerkelijke binding heeft. De studenten maakten daarna bijvoorbeeld  maquettes voor flexplaatsen, horeca en expositieruimte. De reacties waren lovend; tegelijk kwamen er vragen naar voren als: Hoeveel ruimte heb je om in een rijksmonument je gang te gaan? Eén van de studenten vertelde dat het een uitdaging was om meubels te ontwerpen, die zowel voor de kerkelijke functie kunnen dienen als een horeca-taak kunnen hebben. Een andere student legde uit, hoe er bewust was gekozen voor natuurlijke kleuren bij het ontwerp.

Bij de Blasius in Beckum kwamen weer andere opties naar voren: een winkel, educatie, een sportkantine en ook horeca en kantoorruimte. Bij nagenoeg alle ontwerpen zorgde men er voor dat er naast de seculiere toepassingen mogelijkheden bleven voor rouw, trouw en kerkdienst. 

Het Saxion College liet weten dat de projecten met interieuropdrachten voor kerken tot de permanente minors gaat behoren. Dat betekent dat er nog meer studenten en disciplines aan kunnen werken.

Foto boven: een eerste sfeerimpressie van waar je naar toe zou kunnen werken met de kerk van Windesheim

Een kijkje van hoe de kerk in Windesheim zou kunnen transformeren

Plattegronden van de kerk te Windesheim

Bezinningsruimte kerk te Beckum

Horecaoptie in Beckum