Welkom bij verbintenisvesper ds. Henk Spit

Ds. Henk Spit zal op 17 maart tijdens een feestelijke vesperviering aan de classis Overijssel-Flevoland worden verbonden als voorzitter van het classicaal college voor de visitatie. Het gaat om een 0,25 fte werkverband. In deze functie zal hij o.a. betrokken zijn bij de ontmoeting tussen de plaatselijke PKN-gemeenten en zal hij leiding geven aan het visitatiewerk bij moeiten in gemeenten.


Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering. De classispredikant ds. Klaas van der Kamp zal de verbintenistekst uitspreken. De viering vindt plaats in de Dorpskerk in Diepenveen, waaraan Henk Spit als gemeentepredikant (in deeltijd) verbonden blijft. Aanvang van de viering: 19.00 uur. Er is parkeergelegenheid rond de kerk. Het feitelijke werk begint al eerder, vanaf 1 maart 2019. Als u van plan bent te komen is het fijn als u zich tevoren meldt i.v.m. organisatie. Mail: spithenk@gmail.com

Foto: Ds. Henk Spit rechts bij de ondertekening van de verbintenis; links ds. Hans van Solkema, preses van de classis