Commissaris bemoedigt geloofsgemeenschappen

Ik doe een beroep op u aandacht voor elkaar te hebben. Niet alleen voor de naaste in uw eigen geloofsgemeenschap maar ook voor hen die daar buiten staan. Woorden van een dergelijke strekking spreekt Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland uit in een speciale videoboodschap aan de geloofsgemeenschappen in Flevoland.

De commissaris gaat met een video van drie minuten in op de actuele situatie waarvoor de geloofsgemeenschappen staan in de coronacrisis. Hij verwoordt de nood onder mensen en de beperkingen waarvoor geloofsgemeenschappen zich gesteld zien. Verbeek: ‘Je hoeft elkaar niet in de ogen te kijken om te kunnen omzien naar elkaar. Je kunt bemoedigende woorden aanreiken via een kaartje en in de tekst van een lied kan je troost vinden. Om samen kerk te zijn heb je niet altijd een gebouw nodig, want het hart van een geloofsgemeenschap bestaat uit mensen. Je kunt in gedachten bij elkaar zijn’.

Geloofsgemeenschappen zijn belangrijk in onze samenleving, zegt de commissaris van de koning. ‘Niet zelden geven ze richting aan normen en waarden’. Ze bieden velen troost ten tijde van onzekerheid. Sinds mensenheugenis komen geloofsgemeenschappen samen, memoreert Verbeek. ‘Voor de leden van de kerk worden deze bijeenkomsten als een thuis ervaren. Daar ligt hun hart, hun passie, hun geloof, hun overtuiging’.

Ingaand op de actuele situatie, waarin het coronavirus kerkelijk leven aan banden legt, zegt de commissaris: ‘Het coronavirus maakt ons allen kwetsbaar. In een tijd dat we dicht bij elkaar willen zijn, moeten we afstand houden. Er zijn regels ingesteld om elkaar te beschermen, niet alleen voor u zelf, maar ook voor uw naaste. Ook in uw kerk zijn maatregelen getroffen’. De behoefte aan bemoediging en uitzicht is groot, aldus de commissaris.

We zouden graag een arm om elkaar staan, stelt Verbeek. ‘Maar voor persoonlijke ontmoeting is slechts beperkt ruimte’. De commissaris citeert Leviticus 19, als hij refereert aan het gebod: ‘Heb uw naaste lief als u zelf’. ‘De liefde vanuit uw geloof mag uw hoop en uw richtsnoer zijn. Juist nu de dagen steeds donkerder worden’.

Wie de commissaris wil zien, terwijl hij de boodschap uitspreekt, kan hier klikken.