Ds. Wilbert Dekker uit Kampen nieuwe preses classis Overijssel-Flevoland

De classicale vergadering van Overijssel-Flevoland heeft unaniem ds. Wilbert Dekker uit Kampen gekozen als nieuwe preses. Hij volgt ds. Hans van Solkema uit Heino op, die zijn gemeentewerk gaat combineren met het werk van een interim-predikant. Ds. Wilbert Dekker is al enkele jaren lid van de classicale vergadering.

De classis kwam bijeen op dinsdag 7 juni 2022. De classis sprak over diverse vacatures, waaronder de vacature van preses (die kon worden ingevuld), aankomende vacatures van synodeleden en vacatures voor de classis. De ambtelijke vergadering vraagt kerkenraden om namen voor nieuwe synodeleden. Ook zijn er eind van het jaar enkele nieuwe afgevaardigden naar de classis nodig. De kerkenraden ontvangen daarover een mail/brief.

De classicale afgevaardigden lieten de vergadering voorafgaan door een maaltijd. Op die manier kan de onderlinge verbondenheid nog wat groeien. En er werd in kleine groepjes gesproken over een casus waarin de problematiek van de kleine gemeente aan de orde komt. De vraag luidde of men als afgevaardigde de situatie herkende en in hoeverre men het wenselijk vindt als classis in bepaalde situaties in te grijpen. Ongeveer de helft van de afgevaardigden gaf aan dat men ingrijpen wenselijk acht op het moment dat een gemeente te kwetsbaar is geworden om zelfstandig voort te bestaan en een kerkenraad de lijnen niet meer bij elkaar kan brengen. Vanzelfsprekend moet zo’n ingrijpen maieutisch van aard zijn en in overleg met alle betrokkenen plaatsvinden. ‘Je moet veranderingen zoveel mogelijk uit mensen zelf laten komen en recht blijven doen aan de identiteit van een gemeente’. ‘Je mag als classis wel de vraag stellen waarom men gemeente is en de vraag behoort aan de orde te komen in hoeverre men Christus zoekt uit te dragen’.

Ds. Hans van Solkema verzorgde als preses een laatste opening. Hij vertelde over een boek van Marije van den Berg, ‘Stoppen’. Zij geeft aan dat mensen ook moeten durven te stoppen met bepaalde activiteiten. Dat vinden we in de kerk soms lastig, omdat we getraind zijn om coalities van hoop aan te gaan, aldus de scheidende preses. Dan klinkt het: ‘Als we het nog eens op die manier proberen….’. Of men wijst er op dat er recent nog geïnvesteerd is in het oude systeem en men die investering maar niet zonder meer terzijde kan schuiven. Of er is zorg dat men met een pleidooi om te stoppen alleen komt te staan. Van Solkema legde een link naar de genezing van een blinde in het Bijbelboek Handelingen. Een blinde vraagt om geld. Maar Petrus en Johannes geven aan geen geld te hebben, ze komen met een ander bericht: de hele situatie moet veranderen. ‘Stop met bedelaarzijn’.

De classis stemde in met de jaarrekening 2021. Er waren vragen in hoeverre de zwarte cijfers beïnvloed zijn door de coronacrisis. De penningmeester gaf aan dat de coronacrisis de kosten heeft gedrukt; tegelijk kon hij vertellen dat er meer geld binnenkomt, nu de landelijke kerk mede op basis van het aantal ringen de bijdrage verhoogt.

Een afgevaardigde vroeg naar het karakter van ‘gemeenten van bijzondere aard’. Er is in de rapportage verwezen naar de gemeenten Almelo en Emmeloord, waar in de achterliggende periode gemeenten van bijzondere aard zijn gevormd. Het gaat om een tweede gemeente in een bepaalde regio gebaseerd op een bepaalde modaliteit van prediking en kerkzijn, waarvoor een groep ruimte vraagt. Het breed moderamen heeft in beide gevallen na intens overleg de aanvragen gehonoreerd. 

Foto boven: Ds. Wilbert Dekker, de nieuwe preses

De oude preses ds. Hans van Solkema staat klaar om de nieuwe preses ds. Wilbert Dekker de hand te schudden

Ds. Jan Dirk Wassenaar spreekt de scheidende preses toe en overhandigt Hans van Solkema melk en honing op weg naar beloofd land

De classis kwam voor het eerst bijeen voor een maaltijd om de toon van de vergadering verbindend te leggen, hier de rij voor het buffet

In afwachting van het buffet, op de voorgrond ds. Huib Donken uit Wierden

Ds. Gijsbert Rohaan verzorgt de notulen van de classis

Ds. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn) informeel in overleg met Bernhard Lems uit Rijssen

Anke de Boer (Goor) in gesprek met Alex Schuurman (Ommen)

Jan Kippers (Rijssen) en ds. Oane Reitsma (Enschede)

Ds. Martje Veenstra (Wijhe) bij binnenkomst in gesprek met ds. Henk Spit (voorzitter visitatie, Diepenveen)

Diaken Hans Roelofs (Rijssen) met op de achtergrond ds. Jan Droogendijk (Vroomshoop) en Miny Pelleboer (Kampereiland)