Najaarsvergadering VKB

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) van de afdeling Overijssel & Flevoland komt bij elkaar op 5 november ’s avonds in de Stinskerk in Zwolle. Het begint om 20.00 uur.

Zoals bekend is de VKB bezig met een herschikking van verantwoordelijkheden. De regionale afdelingen krijgen een eerste verantwoordelijkheid toegewezen voor het werk in de classis. Voorzitter van de regio Overijssel-Flevoland is Henk van der Wal uit Heino. Waarnemend secretaris is Kees van Ramshorst uit Ommen.

In het gedeelte voor de pauze komen de huishoudelijke zaken aan de orde. Het gaat dan om kandidaten voor de ledenraad, de samenstelling voor het bestuur, het reglement van de afdeling en de plannen voor 2020.

Na de pauze komen Nelleke Slaats en Peter Goudkamp van 2select fondsenwerving uit Aarle – Rixtel aan het woord. Ze gaan in op institutionele fondsenwerving en donateurswerving. Ze hebben ook sjoege van programma’s voor nalatenschapswerving en grote giften.