Catalogus van fototentoonstelling

Met de feestelijke overhandiging van de tentoonstellingscatalogus aan ds. Hans van Solkema, preses van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland, onderstreepte ds. Reinier Gosker vrijdag 8 februari de afspraak om de werkgroep Kerk en Israël onderdeel te laten zijn van het classicale beleid de komende jaren.

Ds. Reinier Gosker, voorzitter van de classicale werkgroep en ds. Jan Gerrit Zomer uit Staphorst, lid van de werkgroep, waren naar Dalfsen gekomen om in het breed-moderamen van de classis een toelichting te geven bij de plannen en de begroting. Het breed-moderamen onderstreepte de noodzaak om waar mogelijk de kosten bescheiden te houden. De classis is ondertussen nog steeds in gesprek met de landelijke kerk over de vraag of de classis een eigen heffing aan de gemeenten moet opleggen of dat de kosten op het tussenniveau van de kerk uit de landelijke kas gefinancierd zullen worden.

Het werk gaat ondertussen door. Het breed-moderamen heeft een werkgroep opdracht gegeven om met een voorstel voor een beleidsplan te komen voor al het werk in de classis. Ondertussen stemde men in met het opnemen van de werkzaamheden van Kerk en Israël in het raamwerk. De werkgroep presenteerde een afgewogen programma voor 2019. Men realiseert zich dat de afstanden voor sommige mensen groot kunnen zijn. Daarom is er een speciale fototentoonstelling gemaakt die op verschillende plaatsen in de regio kan worden ingericht. Op dit moment is het werk te zien in het Open Hof te Kampen.

De fototentoonstelling ‘Al waren onze monden vol zang’ bestaat uit elf meditatieve fotomontages. Ze vormen samen een reeks waarin je je eigen levensverhaal kunt teruglezen. Uitgangspunt is de joodse gedachte dat ieder mens bij zijn of haar geboorte een taak van de Schepper meekrijgt om bij te dragen aan de voltooiing van de schepping. Thema’s als vrede, vertrouwen en doorzetten komen voorbij. Uiteindelijk gaat het om de uitdaging van de voltooiing van hemel en aarde, ‘tikoen olam’, oftewel: herstel van de ooit geschonden wereld.

Om een idee te geven van wat de fototeksten bieden, nemen we hier de tekst op bij de titelpagina ‘Al waren onze monden vol zang’, waarin het gaat over dankbaarheid en over geloof. De tekst is ontleend aan een joods gebedenboek:

Al waren onze monden vol van zang
als de ruisende zee,
al waren onze lippen vol lof
als de onmetelijke ruimte,
al straalden onze ogen
als de zon en de maan,
al waren onze armen uitgespreid
als de vleugels van een arend in de lucht,
al waren onze voeten licht
als die van herten,
dan nog zou dat niet voldoende zijn
om U te kunnen danken.

De werkgroep gaf verder informatie over het leerhuis dat in Wierden begint eind februari en waar nu al vijftien pastores zich voor hebben opgegeven. Ook kwam de internetcursus aan de orde, die onder de titel ‘Leren van de joden’ te vinden is op www.joods-christelijke-dialoog.nl

Foto voorpagina: Ds. Hans van Solkema neemt een exemplaar in ontvangst van de fotocatalogus. 
Foto op deze pagina: Ds. Jan Gerrit Zomer en ds. Reinier Gosker verdiept in de documenten.