Thema-avond ‘Kerk in China’

 

Het is niet eenvoudig om vanuit het Westen een relatie op te bouwen met de Chinese kerken. China heeft altijd afhoudend gereageerd op intensieve, ongevraagde buitenlandse contacten. Men legt graag de nadruk op de eigen waarden en zelfstandigheid. Dr. Tjeerd de Boer komt naar Hellendoorn om over zijn ervaringen in China te vertellen. Wie er bij wil zijn is welkom op woensdag 6 februari om 20.00 uur in de Leerkamer in Hellendoorn (hoek Jac. Kapteijnstraat en Zuid Esweg).

Voor kerken in China is het bovendien niet altijd gebruikelijk om te werken aan de hand van projecten. Daarom kost het opbouwen van een relatie veel tijd. Kerk in Actie, dat wel gewend is om op projectbasis te werken, is in China onder meer op diaconaal terrein actief, daarnaast heeft men een programma dat gericht is op Bijbelvertalingen in talen van etnische minderheden in China.


Belangrijk voor het opbouwen van de relatie met de kerk in China waren in 2015 een door Kerk in Actie en de Protestantse Theologische Universiteit georganiseerde predikantenreis en in april 2018 een reis van betrokken gemeenteleden, onder wie verschillende diakenen onder wie Tineke van Buren uit de protestantse gemeente Hellendoorn. Er is veel te vertellen over China en door alle persoonlijke bezoeken en ontmoetingen ook veel te delen!

 

Dr. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier woonden en werkten van augustus 2013 tot augustus 2018 in Hong Kong. Tjeerd was door Kerk in Actie uitgezonden als docent Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie. Samen gaven ze het vak ‘Kerk en Samenleving’. Dit spitsten zij toe op de landen waar de studenten vandaan kwamen. Tjeerd onderhield ook contacten met kerken, kerkelijke organisaties en christenen in China, bezocht er partnerorganisaties en projecten en verdiepte daardoor de relaties van Kerk in Actie in China.