Afscheid Kapel Schuinesloot

Na ruim honderd jaar komt er een eind aan het houden van de wekelijkse erediensten in De Kapel in Schuinesloot. Voor veel inwoners van Schuinesloot is de Kapel een belangrijk onderdeel in hun leven geworden; ze zijn er gedoopt, hebben er belijdenis gedaan, zijn er getrouwd en hebben er gerouwd, alles in verbondenheid met God, familie, vrienden en medegemeenteleden.

Op zaterdag 12 en zondag 13 maart a.s. zal er aan de afsluiting van dit tijdperk ruim aandacht geschonken worden. Er is gewerkt aan een waardig en afwisselend programma op beide dagen. Dat programma ziet er als volgt uit: Zaterdagmiddag 12 maart ‘Open huis’. Van 14.00 tot 16.30 uur kan men naar binnenlopen. Er is orgelspel (14.15-14.45 uur, er is Risja (van 14.45 uur – 15.30 uur), er is een fotopresentatie van 106 jaar De Kapel (15.30 – 16.00 uur) en er klinkt weer orgelspel (van 16.00 uur tot 16.30 uur.

Op zondag 13 maart is er een afscheidsdienst om 9.30 uur in de Kapel. In deze dienst zal ds. Hoogeveen voorgaan. In deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Na afloop is er koffie. De Kapel is te vinden aan de Schuineslootweg 104 in Schuinesloot.

De erediensten van de gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot concentreren zich in één van de protestantse kerken in Lutten.