Eflits - mei 2021 -

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
-------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgave over corona
Er komt meer ruimte voor het kerkelijk leven. Als u zich als kerkenraad of college wilt bezinnen op de kerkelijke situatie na corona kunt u zich oriënteren met de bundel ‘Kerk na corona’. Daarin zijn teksten opgenomen over kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters, jeugdwerk, pastoraat, online-vieringen, theologie, jeugdwerk. Er werkten  drie mensen uit de classis aan mee: ds. Martin van Dam (IJsselmuiden-Grafhorst) schreef over voorzienigheid; ds. Annie Hasker (Zwolle) schreef over kwetsbare mensen en ds.  Anneke van der Velde (Kampen) over pastoraat. Klik hier.

Ringviering op Hemelvaartsdag
Een viering op Hemelvaartsdag is anders dan een viering op zondag. De kerkelijke gemeenten Ootmarsum, Weerselo, Tubbergen en Denekamp gebruiken de donderdag om als ring elkaar op te zoeken en samen een viering te houden. Dit jaar online vanuit Tubbergen. De drie predikanten ds. Roel Kloosterziel, ds. Erna Leusink en ds. Esther Scheer-Weijenberg geven samen gezicht aan de ontmoeting.  

Van Hemelvaart naar Pinksteren
De Bijbel meldt dat de discipelen en de vrouwen in gezamenlijk gebed waren vanaf het moment dat Jezus ten hemel voer; tien dagen lang, totdat Pinksteren inzette. De hervormde gemeente Holten laat zich door die gedachte inspireren en besteedt in dezelfde periode speciale aandacht aan het gebed. Klik hier.

Young board
De dienstenorganisatie van de PKN is bezig met een reorganisatie. De functies van 203 medewerkers worden heringericht; 8 formatieplaatsen zijn boventallig verklaard. Er komt een speciale young board van mensen onder de 35 jaar die de directie adviseert over de herinrichting. De reorganisatie volgt op het synodebesluit van januari waarin het strategisch beleid is vastgesteld.

Ambt en andere roepingen
De generale synode spreekt in juni over het ambt in onze kerk. Er is een rapport geschreven ‘Geroepen en gezonden’. Als de plannen doorgaan komen er twee soorten van ‘dienaar des Woords’, de voluit academische en de voorganger met een kortere opleiding. Men blijft terughoudend met preek- en sacramentsbevoegdheden voor kerkelijke werkers. Het breed moderamen van de classis sprak over het rapport, in het verslag kan je doorklikken op het rapport zelf (klik hier).

Terschelling
Het inspiratiefestival van Terschelling gaat door. Van 22-24 oktober 2021 kan iedereen terecht op het Waddeneiland om zich te storten op de nieuwste snufjes theologie, kerk, gemeentezang en jongerenwerk. De bezoeker kan kiezen uit meer dan tachtig programma-onderdelen. Er worden veel kerkelijke prominenten verwacht. Klik hier.

Kroniek van coronajaar
‘Wie zingt, zinge voor de Heer. Wie humt, humme voor de Heer’. Met aansprekende one-liners en een bemoedigende toonzetting zijn tientallen columns van classisdominee Wim Beekman gebundeld in de uitgave ‘Als het leven broos wordt’. Het eerste deel laat zich lezen als een kroniek bij het coronajaar dat loopt vanaf 12 maart 2020 en nu hopelijk bijna ten einde is. Voor een recensie over de uitgave: Klik hier. 


Stewards
Jonge mensen tot 30 jaar die als steward bij de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken van 21 augustus tot 10 september in 2022 willen meedoen, kunnen zich tot 30 juni 2021 melden. Ze verrichten facilitaire diensten tijdens de assemblee en maken ondertussen kennis met elkaar, met de kerk en met actuele theologisch-kerkelijke discussies. Klik hier.


Personalia
In de achterliggende maand hebben de volgende mensen in de regio met het beroepingswerk te maken gehad:
* Ds. Floris den Oudsten uit Enter (GKN) nam een beroep aan naar Maasdijk (PKN).
* Proponent Berhard van der Knijff uit Stolwijk nam een beroep aan naar Wilsum (hervormd).
* Ds. Taede Deelstra uit Krabbendijke / Yerseke (gereformeerd) nam het beroep aan naar Creil, Espel en Nagele (PKN).
* Ds. Henry Dorgelo uit Sibculo-Kloosterhaar (PKN) en Heemse-Hardenberg (PKN) gaat naar Ommen (hervormd).
* Proponent Nick de Graaf uit Apeldoorn deed intrede in Den Ham (hervormd).
* Ds. Matthijs Schuurman uit Oldebroek (hervormd) is beroepen in Westerhaar (hervormd).
* Ds. Michel Maas uit Dordrecht werd beroepen in Rijssen (hervormd).
* Ds. Wilbert Dekker uit Kampen (PKN) werd beroepen in Zeist (PKN) en bedankte.
* Ds. Frits van Santen uit Kampen (PKN) ging met emeritaat en woont nu in Leusden.

Lintjes
Alex Schuurman, ouderling in Ommen en afgevaardigde naar de classis, is één van de mensen die rond koningsdag een koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Onder de 203 mensen uit Overijssel en de 37 mensen uit Flevoland zijn er verschillende van wie de kerkelijke inspanningen deel van de laudatio vormden. Onder hen onder anderen: Pieter Treep (Kampen), Kor Koers (Kampereiland), Diny Bolk (Weerselo) en Lucie Pietersma (Swifterbant). 
-------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 9 (mei 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl
. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.