Bundel over beperking

‘Mensen zien eerst je beperking en niet waar je eigenlijk toe in staat bent’, zegt predikant-pionier Bettie Woord. Zij is slechtziend, ziet 7 procent. Ze merkt in het dagelijks leven dat mensen die ze ontmoet het soms lastig vinden daar op een goede manier mee om te gaan.

Bettie is geboren op Urk en werkt al weer jaren in Almere. Ze is als pionier verbonden aan Almere-Poort. Ze staat op de nominatie om formeel als predikante aan het project te worden verbonden. Ze heeft inmiddels de nodige ervaringen opgebouwd als pastor, pionier en doorzetter. Wie haar heeft ontmoet, zal zich misschien herinneren hoe ze door een hond wordt vergezeld, maar hopelijk liggen de verhalen van haar over het werk en de reflectie daarop en het redacteurswerk voor het kerkblad in Almere nog scherper in het geheugen. Want het zijn juist die talenten die mensen uitbouwen, die effect kunnen hebben op de samenleving.

Het verhaal van Bettie Woord is onderdeel van het Cahier Bijbel en ‘beperking’ van de Nederlandse Zendingsraad, dat onlangs is verschenen. Aanleiding voor deze bundel was de Dom Hélder Câmara-lezing afgelopen jaar in Amsterdam. Louise Lawrence, hoogleraar Nieuwe Testament aan de University of Exeter, sprak daar over contextuele Bijbelinterpretatie en beperking. “We vonden het heel mooi dat zij ook mensen met een beperking zelf aan het woord liet. Voor die lezing stond ik helemaal niet zo bij stil bij hoe het leven of geloven was voor mensen met een beperking”, zegt Kirsten van der Ham, masterstudent peace, trauma and religion en contextuele Bijbelinterpretatie.

Van der Ham is een van de student-redacteuren van deze bundel die aandacht vraagt voor het perspectief van iemand die blind, doof of mentaal beperkt is: “Hoe lees je dan verhalen over genezing? Of over licht en horen? Wie is er op welke manier beperkt, zichtbaar of onzichtbaar? En wat is het belang hiervan voor theologie, missie en kerk-zijn?” 

Wie Bijbel en ‘beperking’ serieus neemt, krijgt een nieuwe toegang tot de Schrift. Je gaat eigen blinde vlekken zien, bijvoorbeeld. Je kunt ook merken hoe meelezen met een blinde je zicht op de Bijbel verdiept. Want wiens perspectief telt er eigenlijk mee? Dat van de zogenaamd ‘normale, gezonde’ mens? Wie is dat dan? Of ook het perspectief van iemand die blind, doof, of mentaal beperkt is? Hoe lees je dan verhalen over genezing? Of over licht en horen? Aandacht voor dit thema maakt ook bewust van beperking op zich: waar en wat is het? Wie is er op welke manier beperkt, zichtbaar of onzichtbaar? Wat is het belang hiervan voor theologie, missie en kerk-zijn in Nederland, en daarbuiten?


Bettie Woord uit Almere weet als geen ander hoe het leven kan veranderen. In haar jeugd was de gedachte dat ze niet verder kon komen dan de huishoudschool. Maar na 1 HBO-studie en 2 universitaire studies staat ze nu als beroepbaar predikant op de kansel, rapporteerde eerder Omroep Flevoland.

Woord werd geboren met een visuele beperking waardoor ze bijna geheel blind is. Daardoor leken kansen en mogelijkheden buiten bereik te liggen. Ze trouwde, kreeg kinderen en deed het huishouden. Maar de honger naar kennis bleef aan haar knagen. Na haar veertigste besloot zij het roer om te gooien. Ze startte een reeks theologische studies en nu leidt zij diensten in verschillende kerken in de regio.

"Ik heb een aantal blinde collega's gehad maar die predikanten waren allemaal man", zegt Woord. Ze is, zover zij weet, de enige blinde vrouwelijke prediker die met een blindengeleidehond op de kansel staat.

Bijbel en ‘beperking’. Contextuele en missiologische perspectieven is een uitgave in de serie NZR-cahiers van de Nederlandse Zendingsraad. Voor meer informatie en nummers bestellen (€9,95 per stuk), kun je contact opnemen met: Nederlandse Zendingsraad, info@zendingsraad.nl

Foto: Bettie Woord