U verandert in jij

Het formele ‘u’ gaat plaatsmaken voor het meer persoonlijke ‘jij’ in de publicaties van de Protestantse Kerk. Dat is intern meegedeeld. Het betekent dat websites, magazines, nieuwsbrieven en social media voortaan een veel laagdrempeliger aanspreekvorm krijgen.

De dienstenorganisatie heeft eerst peilingen gehouden en stelde vast dat de meeste mensen het prima vinden als ze op deze manier worden aangesproken. In officiële brieven en andere correspondentie handhaaft men de beleefdheidsvorm. Reden daarvoor is dat aanspreken met ‘je’ persoonlijker overkomt, minder afstandelijk lijkt, en ook gewoon in opkomst is.

Zoals bekend hanteert de streektaal van Overijssel al honderden jaren de directe ‘oe’- en ‘ie’-vorm. De taal heeft zelfs geen formele beleefdheidsvorm. De consequentie daarvan is, dat je ook in gebeden en bijbelvertalingen God aanspreekt op een zelfde manier als je vrienden en je buren, met ‘mag ik oe wat froagn’ dus.

Foto: Gerdien Pinkert en Thea Kroese in gesprek bij opnames van de kerstnachtdienst; natuurlijk in de jij-vorm