Ventilatie in de winter

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) voorziet allerlei vragen over ventilatie, als straks de kerken weer verwarmd moeten worden. Hoe ziet dan de ventilatie van de ruimten er uit? Is er sprake van recirculatie (dus geen verse lucht van buiten), is er sprake van afzuiging naar buiten, zijn er epa-filters gemonteerd, hoe lopen de luchtstromen? De VKB schrijft daarover in een digitale nieuwsbrief aan de leden.

Het zijn vragen, zo zegt de VKB, die de kennis van de organisatie al gauw te boven gaan. Daarom verwijst men in het schrijven naar twee partners, Physitecs en DWA, die deskundig zijn. Natuurlijk kan men ook te rade gaan bij bedrijven om de  hoek, al blijft een technisch advies altijd riskant als je te rade gaat bij bedrijven die een belang hebben bij de verkoop. Zij zullen de neiging hebben in te spelen op gevoelens van onveiligheid om daarmee de afname van een product te stimuleren.

De VKB wijst er op dat het inschatten van de risico’s altijd een persoonlijk element in zich heeft. Mensen kunnen nooit helemaal risicoloos leven. De mate van risico blijft een persoonlijke afweging en het wordt extra ingewikkeld als je die afweging mede maakt voor andere mensen, die bij de kerk op bezoek komen.

De organisatie noemt het begrijpelijk dat nogal wat kerkrentmeesters zoekende zijn. Velen maken de afweging dat ze beter het zekere voor het onzekere kunnen kiezen. Voorkomen is beter dan blussen, heet het in het Nederlands. De VKB citeert daarvoor een Engels gezegde: Better safe than sorry.

Foto: De helende, reinigende kracht van een frisse wind (foto: Schokland)