Samenwerking Waalse gemeenten

De twaalf Waalse gemeenten in Nederland zijn niet opgedeeld over verschillende classes en ringen, maar vormen samen één ring. Marco Luijk houdt zich als classispredikant van Brabant-Limburg ook bezig met deze twaalf gemeenten.

De Waalse gemeenten zijn al vier eeuwen in de Nederlandse samenleving aanwezig. De oudste en nog steeds bestaande gemeente is die van Middelburg, gesticht in 1571. De gemeenten zijn verder over diverse provincies verdeeld; in de classis Overijssel-Flevoland vind je een gemeente in Zwolle, opgericht in 1683. Er zijn ook gemeenten geweest, die later de deuren hebben gesloten; zo had Kampen van 1596 tot 1818 een Waalse gemeente en Deventer had zo’n gemeente van 1703-1822.

De huidige twaalf gemeenten vind je in Amsterdam, Arnhem, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Den Haag, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Ze hebben op 3 maart 2018 een handvest afgesloten, waarin ze hun onderlinge verbondenheid bevestigen. Ze gaan als gezamenlijke ring verder, waarin weliswaar niet de bevoegdheden zijn ondergebracht van de classis, maar voldoende band aanwezig is om de solidariteit uit te bouwen. Er is een gezamenlijke brochure gemaakt door de PKN voor deze Franstalige geloofsgemeenschappen.

René de Reuver schrijft in een voorwoord op deze brochure: ‘De twaalf Franstalige gemeenschappen herinneren ons aan de wortels van onze kerk. Historisch: ruim 400 jaar geleden brachten vluchtelingen uit België en Frankrijk, en later uit Italië, het protestantisme naar Nederland. Maar ook inhoudelijk: juist de Waalse Kerk herinnert de Protestantse Kerk aan haar identiteit als huis voor vluchtelingen’. Tot op de dag van vandaag weten vluchtelingen uit Franstalige Afrikaanse landen de Waalse gemeenten te vinden.

De Zwolse gemeenschap schrijft in de uitgave over de variatie qua bezoekers: ‘Protestanten, rooms-katholieken, Nederlanders, Belgen, Afrikanen en niet-gelovigen: de waaier van trouwe bezoekers van onze kerk, zowel leden als vrienden, is de laatste jaren voortdurend uitgebreid’. Twee keer per maand is er een Franstalige dienst in de Overijsselse hoofdstad, waarbij de tekst van de meditatie ook schriftelijk wordt uitgereikt, zodat de gang van de dienst goed te volgen is, ook voor toevallige bezoekers. De brochure somt de verdere activiteiten op: ontmoetingsdagen met de Waalse Kerk Arnhem/Nijmegen, de jaarvergadering met alle leden, de gemeentebrief die de leden regelmatig informeert, de contacten met de overige protestantse kerken in Zwolle, de deelname aan de ‘Kerkennacht’ van de Lutherse Gemeente en de ‘Dag van het Erfgoed’, het organiseren van jazzconcerten, een jaarlijkse dienst voor jongeren (op school voorbereid met docenten die daar belangstelling voor hebben), de verhuur van het kerkgebouw enz.

Wie een dienst in Zwolle bezoekt in de Schoutenstraat 4 kan maar zo de nieuwtestamenticus prof. dr. Riemer Roukema als voorganger treffen. En dr. Jaap van Slageren, ooit werkzaam in Franssprekend Afrika, als bezoeker.