Duurzaam monumentaal erfgoed

Het is belangrijk dat ook beschermde monumenten en historische panden in het beschermd stadsgezicht verduurzamen. Dat kán, en er is heel veel mogelijk. Maar wat is de juiste aanpak? En wat mag er wel en niet? 
Dat is één van de onderwerpen tijdens de Inspiratiesessie Duurzaam Erfgoed. Deze inspiratiesessie staat, zoals de naam het zegt, in het teken van Duurzaam Erfgoed. Het steunpunt Cultureel Erfgoed van de provincie Overijssel organiseert de bijeenkomst.

De bijeenkomst begint met Sander Verkade en Isabelle de Moes. Twee studenten van Hogeschool Windesheim. In 5 Overijsselse gemeenten onderzochten zij de stand van zaken van verduurzaming van monumentale woonhuizen. De onderzoeksresultaten delen zij tijdens deze inspiratiesessie. Wat kun je als gemeente met deze inzichten?

Ook geeft restauratie-adviseur Tom Temmink een minicollege. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Tom zien wat er allemaal mogelijk is. 


De provincie nodigt mensen uit voor deze sessie. Wil je het hele programma bekijken? Klik dan hier.

De bijeenkomst vindt plaats op 17 mei van 12 tot 14 uur en via Teams kan men na opgave gratis meedoen.