Verduurzamen van kerk

Kerken met plannen voor het duurzamer maken van hun gemeente kunnen hun plannen insturen en maken kans op een financiële tegemoetkoming. Dat hebben GroeneKerken en Maatschappij van Welstand via de website bekend gemaakt.

De twee organisaties werken samen in het project ‘Goed voor duurzame innovatie’. Ze dagen kerken uit: maak een innovatief plan voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. “Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun footprint,” vertelt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. “Met het fonds willen we kerken helpen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.” 


De twee organisaties gaan op zoek naar vernieuwende en complete ideeën, die als voorbeeld kunnen dienen voor alle kerken in Nederland. Ideeën kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals het betrekken van de hele gemeenschap, circulair bouwen, verbetering van bestaande concepten, veranderingen met grote impact, zichtbaar maken van verduurzaming of het verbreden van draagvlak. 


“Geloof in God als Schepper en de zorg voor Zijn schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen bij elkaar in een kerkgemeenschap. Daarom is duurzaamheid voor elke kerk een relevant en essentieel thema,” legt Hanna van der Horst, projectleider GroeneKerken uit. 


Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden, kunnen tot 1 november 2021 een innovatief plan inleveren.

Foto: vrije associatie bij verduurzaming, een panorama op de foto gezet in een gracht van Almere-Haven, in de buurt van het kerkgebouw