Paasviering vanuit de Bovenkerk in Kampen 

RTV-Oost heeft dit jaar (2021) de kerken anders in beeld gebracht met Pasen dan vorig jaar. De hoofdredactie koos voor een registratie van een kerkdienst, waar andere jaren de camera naar allerlei buitenplaatsen in de provincie toog om er beelden te schieten. Met de vertrouwde omgeving van een kerkgebouw en de opbouw van een liturgie wilde men maximaal tegemoet komen aan de gevoelens van vele mensen in de provincie die de samenkomsten in de kerk missen. De dienst kwam vanuit de Bovenkerk in Kampen. 

Ds. Wilbert Dekker van de protestantse gemeente in Kampen vertelde over het paasevangelie en vergeleek de hof waarin de Heer Maria ontmoette met de hof waarin ooit Adam Eva leerde kennen. Pasen begint, zo legde de Kamper predikant uit, op het moment dat je je eigen naam hoort klinken, zoals Maria werd aangesproken door de Here Jezus en op dat moment in de gaten kreeg wie het was die met haar sprak. 

Ds. Anneke van der Velde van de vrijzinnige gemeente in Kampen voerde een gesprek met Bert van Essen over een schilderij waarin de kunstenaar de opstanding laat zien. De donkere tinten verwijzen naar zorg en somberheid. Het wit wijst op de opstanding en breekt van bovenaf binnen in het werk. 

In de stijl van de kerkdiensten die in het geheel van de provincie worden gehouden was er geen koor en al helemaal geen gemeente aanwezig in de Bovenkerk die meer dan 60 meter hoog is. Een kwartet van vier zangers zette de toon met onder meer het bekende 'U zij de glorie' en aan het begin het lied 'Dit is een morgen als ooit de eerste', een lied dat mensen misschien kennen van Cat Stevens als 'Morning has broken'. 

Ab Weegenaar, door ouderling van dienst Leo Visser aangekondigd als 'stadsorganist', voelde de sfeer van het 'morning has broken' goed aan door alleen op het onderste klavier te spelen van het grote Hinszorgel, waarvan de oudste versie teruggaat op 1520-1524. Froukje Hummelen, Joalien van den Houten, Thomas van der Horst en Geert Meijering zongen erbij.  

Wie slotbeelden van de viering wil zien: klik hier.
We plaatsen hier een aantal foto's van de viering.

Boven: ds. Anneke van der Velde en ds. Wilbert Dekker geven samen de zegen 
Onder 1: Stadsorganist Ab Weegenaar
Onder 2: Ouderling van dienst Leo Visser
Onder 3: Zanger en wethouder Geert Meijering 
Onder 4: Zangeres Froukje Hummelen 
Onder 5: Zangeres Joalien van den Houten, die eerder meewerkte aan een viering uit de synagoge in Haaksbergen 
Onder 6: Zanger Thomas van der Horst 
Onder 7: Anneke van der Velde in gesprek met kunstenaar Bert van Essen 
Onder 8: Front van het Hinszorgel in de Bovenkerk 
Onder 9: Ds. Wilbert Dekker 
Onder 10: Ds. Anneke van der Velde 
Onder 11: Stadsgezicht met gezicht bepalend de Bovenkerk